בית משפט מחוזי ירושלים

לובלינג נ. לרמן

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/1C1F1DF5B1364E9E4225753500567DD0/$FILE/1828CB3E62F4D2BF422575340047ADA5.html
תאריך: 
05/01/09
Case ID: 
9090_7
Case type: 
א
שופטים : נעם סולברג
נעם סולברג
עורכי דין : שושנה גלס שמואל ילינק
שושנה גלס
שמואל ילינק

אנריקו מרכוס ברודשנדל נ. ילון

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/62FAA55BA2720E2A4225753500562A16/$FILE/31ADD8B175B2DCCA4225752F002BDBED.html
תאריך: 
05/01/09
Case ID: 
8586_6
Case type: 
א
שופטים : ר' כרמל
ר' כרמל
עורכי דין : הנתבע שכנגד שוורץ אנדי ילון שבח
הנתבע שכנגד שוורץ אנדי
ילון שבח

אסרף נ. מימרן

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/FDF351AFC8FE9513422575350055BE81/$FILE/E024873404791B95422574B9002657C0.html
תאריך: 
05/01/09
Case ID: 
11344_7
Case type: 
עא
שופטים : לפיכך
לפיכך
עורכי דין : בותר תמר יוסף תוסיה-כהן משה מימרן
בותר תמר
יוסף תוסיה-כהן
משה מימרן

זקן נ' הועדה המקומית

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/0A83DC9A574982384225753500565917/$FILE/38C3F62D8C763AF942257531002CF404.html
תאריך: 
05/01/09
Case ID: 
8174_6
Case type: 
א
שופטים : רפאל יעקובי
רפאל יעקובי
עורכי דין : משה כהן ראובן יהושע רפי אטינגר
משה כהן
ראובן יהושע
רפי אטינגר

פנחס פנחסי נ' רשת ש. דגן ואח'

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/7430307F140B91984225753400558047/$FILE/7ECF193359B260144225744A00393893.html
תאריך: 
04/01/09
Case ID: 
6012_7
Case type: 
הפ
שופטים : משה רביד
משה רביד
עורכי דין : אדם פרומקין יוסי ריכטר
אדם פרומקין
יוסי ריכטר

לוסיאן גלרטר נ. גוגנהיים

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/5D1D8B1DE54C9B464225753400559BFD/$FILE/EF24303A747CEC1542257511003274F6.html
תאריך: 
04/01/09
Case ID: 
2432_8
Case type: 
עא
שופטים : לאור האמור וברוב דעות השופטים צבן וכרמל
לאור האמור וברוב דעות השופטים צבן וכרמל
עורכי דין : אריה כרמלי בעז ארד
אריה כרמלי
בעז ארד

מיכאל שרעבי נ. בהא אלדין

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/C624C26C1D4041C24225753400563CAE/$FILE/1C76B527F6F5BB36422575340027345A.html
תאריך: 
04/01/09
Case ID: 
2304_8
Case type: 
א
שופטים : רפאל יעקובי
רפאל יעקובי

לבנאווי זכי מוחמד נ' ג'ית כאיד חסאן

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/4B5B3177582F77524225753400561752/$FILE/C8DA34762C3FCFE542257531002AE3B7.html
תאריך: 
04/01/09
Case ID: 
2235_8
Case type: 
עא
שופטים : מוסיה ארד
מוסיה ארד
עורכי דין : מאגד גנאים מוני-שמעון עזורה ואח'
מאגד גנאים
מוני-שמעון עזורה ואח'

קירקולה נ. מ"י

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/C3B79D62700DD688422575290055695A/$FILE/C0B0C77C962E52604225750100366FA6.html
תאריך: 
24/12/08
Case ID: 
2081_8
Case type: 
עפ
שופטים : י' נועם
י' נועם
עורכי דין : ע' אילון ר' רופא
ע' אילון
ר' רופא

גדעון נ' המרכז הרפואי

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/CB549FDFBD01A950422575310055D492/$FILE/FA69B9480814E6C24225748F003D361B.html
תאריך: 
01/01/09
Case ID: 
7214_5
Case type: 
א
שופטים : נעם סולברג
נעם סולברג
עורכי דין : אריה יואב דור עמוס
אריה
יואב דור
עמוס
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system