חלי תורן

חלי תורן

"גב' חמד נ. הראל חב' לביטוח בע

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/AD819D97583229034225769500516299/$FILE/61DA6E48CF7912054225768E002E95A7.html
תאריך: 
23/12/09
Case ID: 
6303_7
Case type: 
א
שופטים : לפני כב' השופטת ליפשיץ-פריבס מרים
לפני כב' השופטת ליפשיץ-פריבס מרים
עורכי דין : אופיר יהלום חלי תורן
אופיר יהלום
חלי תורן

בנימין חי שזו נ. חב' האחים ישר

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/16B01E4D2FD0F3A5422576950051B9C2/$FILE/3A8F9AB458FBF7F2422576950020BE4C.html
תאריך: 
23/12/09
Case ID: 
15663_6
Case type: 
א
שופטים : רם וינוגרד
רם וינוגרד
עורכי דין : חלי תורן יריב מדר מוריס אלון
חלי תורן
יריב מדר
מוריס אלון

בנימין חי שזו נ. חב' האחים ישר

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/16B01E4D2FD0F3A5422576950051B9C2/$FILE/3A8F9AB458FBF7F2422576950020BE4C.html
תאריך: 
23/12/09
Case ID: 
15663_6
Case type: 
א
שופטים : רם וינוגרד
רם וינוגרד
עורכי דין : חלי תורן יריב מדר מוריס אלון
חלי תורן
יריב מדר
מוריס אלון

אלון נחום)משלי( נ. איזי

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/3B86FA701B335FC9422576620051AE25/$FILE/EB8AB7E9515C6D6E42257662002F212C.html
תאריך: 
02/11/09
Case ID: 
15690_6
Case type: 
א
שופטים : בר-עם משה
בר-עם משה
עורכי דין : אמיר סילש חלי תורן שרון אביטל
אמיר סילש
חלי תורן
שרון אביטל

מיכאל אזוב נ. רפאל אוחיון

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/878430F289FF5B26422576550051935A/$FILE/52EE98404BB5A3474225765300520F02.html
תאריך: 
20/10/09
Case ID: 
13108_6
Case type: 
א
שופטים : דומה כי מסקנה זו צועדת יד ביד גם עם נוסחת האנד (לטיבה והיקף התפרשותה של נוסחת האנד
דומה כי מסקנה זו צועדת יד ביד גם עם נוסחת האנד (לטיבה והיקף התפרשותה של נוסחת האנד
עורכי דין : אריה נח חלי תורן קרני כהן
אריה נח
חלי תורן
קרני כהן
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system