בימ"ש לעניינים מינהליים י-ם

יוסף רייטן נ' הוועד המרכזי

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/1E0D346CC70DDA9F4225769D00517BDD/$FILE/85B365862F4E8B3A4225768E004373CC.html
תאריך: 
31/12/09
Case ID: 
0_0
Case type: 
עתמ
שופטים : דוד חשין
דוד חשין

והאדנה נ' משרד הפנים

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/A2AD548255284ACD4225769B0062084E/$FILE/F32FA5A6771787E14225769B004512D7.html
תאריך: 
29/12/09
Case ID: 
1915_9
Case type: 
עתמ
שופטים : משה סובל
משה סובל
עורכי דין : עבדאללה זאיד
עבדאללה זאיד

אביטבול נ' מנהל מקרקעי ישראל

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/ADF4E502CB29F2324225769B0051DFF5/$FILE/284B9972B76C21EF4225769B003C9DE5.html
תאריך: 
29/12/09
Case ID: 
0_0
Case type: 
עתמ
שופטים : נעם סולברג
נעם סולברג

אביטבול נ' מנהל מקרקעי ישראל

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/ADF4E502CB29F2324225769B0051DFF5/$FILE/284B9972B76C21EF4225769B003C9DE5.html
תאריך: 
29/12/09
Case ID: 
0_0
Case type: 
עתמ
שופטים : נעם סולברג
נעם סולברג

דג'אני נ' מדינת ישראל

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/4E87AE83F5E7EFFB4225769B00520F06/$FILE/9B33CA5B70280B434225769B002894D3.html
תאריך: 
29/12/09
Case ID: 
0_0
Case type: 
עתמ
שופטים : נעם סולברג
נעם סולברג

פרישמן נ' משרד הפנים

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/E53E065FA9172E854225769B0051E702/$FILE/544A839B8844870F4225769B002D75BD.html
תאריך: 
29/12/09
Case ID: 
0_0
Case type: 
עתמ
שופטים : נעם סולברג
נעם סולברג

שקד נ' משרד הפנים

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/D9FAC2B41DFCFFC34225769B00524532/$FILE/ECD2DF2DE054A6FB4225769B0041FEFD.html
תאריך: 
29/12/09
Case ID: 
1983_9
Case type: 
עתמ
שופטים : משה סובל
משה סובל
עורכי דין : יאיר סלע ו/או אברהם המר
יאיר סלע ו/או אברהם המר

סנדוקה נ' שר הפנים

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/AF97826E291F44524225769B00520E2B/$FILE/997504E471CFE0E74225769B003E3A6E.html
תאריך: 
29/12/09
Case ID: 
1856_9
Case type: 
עתמ
שופטים : משה סובל
משה סובל
עורכי דין : האני טנוס
האני טנוס

אדרי נ' שר הבינוי והשיכון

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/5410BDBF97FDEB8E4225769900516B31/$FILE/E72A1D031779245642257691005A6C60.html
תאריך: 
27/12/09
Case ID: 
1888_9
Case type: 
עתמ
שופטים : משה סובל
משה סובל
עורכי דין : מוטי קרויזר מרדכי ברקוביץ
מוטי קרויזר
מרדכי ברקוביץ

אדרי נ' שר הבינוי והשיכון

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/5410BDBF97FDEB8E4225769900516B31/$FILE/E72A1D031779245642257691005A6C60.html
תאריך: 
27/12/09
Case ID: 
1888_9
Case type: 
עתמ
שופטים : משה סובל
משה סובל
עורכי דין : מוטי קרויזר מרדכי ברקוביץ
מוטי קרויזר
מרדכי ברקוביץ
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system