ת דליה גנות

ת דליה גנות

אילן מעוז נ. משהב"ט-אגף השיקום

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/83E5EB1B501D21AB422576640062292B/$FILE/D3D97553F5CA4D0B42257664002B041F.html
תאריך: 
04/11/09
Case ID: 
1966_8
Case type: 
עא
בתי משפט : בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
שופטים : ת דליה גנות
ת דליה גנות
עורכי דין : גלעד משה עו"ד גלעד משה
גלעד משה
עו"ד גלעד משה

קהתי עוזר נ. משהב"ט-אגף השיקום

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/6B71BD08B8E09C0F4225765E0051902B/$FILE/958766E4C9BAC7764225765D003D7F40.html
תאריך: 
29/10/09
Case ID: 
2315_8
Case type: 
עא
בתי משפט : בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
שופטים : ת דליה גנות
ת דליה גנות
עורכי דין : אלמגור בן אברהם
אלמגור
בן אברהם

קהתי עוזר נ. משהב"ט-אגף השיקום

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/6B71BD08B8E09C0F4225765E0051902B/$FILE/958766E4C9BAC7764225765D003D7F40.html
תאריך: 
29/10/09
Case ID: 
2315_8
Case type: 
עא
בתי משפט : בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
שופטים : ת דליה גנות
ת דליה גנות
עורכי דין : אלמגור בן אברהם
אלמגור
בן אברהם
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system