בית משפט השלום ירושלים

הראל חב' לביטוח נ. מועצה מקומי

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/D3E333F57819DF12422576D30061D5D2/$FILE/2EAE49AB4B5BA46A422576C70030B0D3.html
תאריך: 
23/02/10
Case ID: 
20801_8
Case type: 
א
שופטים : כב' השופטת ליפשיץ-פריבס מרים
כב' השופטת ליפשיץ-פריבס מרים
עורכי דין : ח' חופי
ח' חופי

הראל חב' לביטוח נ. מועצה מקומי

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/D3E333F57819DF12422576D30061D5D2/$FILE/2EAE49AB4B5BA46A422576C70030B0D3.html
תאריך: 
23/02/10
Case ID: 
20801_8
Case type: 
א
שופטים : כב' השופטת ליפשיץ-פריבס מרים
כב' השופטת ליפשיץ-פריבס מרים
עורכי דין : ח' חופי
ח' חופי

אבו נג'מה נ. מראם

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/91E4BA6BA5CEE688422576D30061CDE8/$FILE/147457B340ED926B422576C7003847FF.html
תאריך: 
23/02/10
Case ID: 
6295_9
Case type: 
א
שופטים : כב' השופטת ליפשיץ-פריבס מרים
כב' השופטת ליפשיץ-פריבס מרים
עורכי דין : אדי סעדון וליד זחאלקה
אדי סעדון
וליד זחאלקה

בוטח נ. מזרחי

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/343A596CCD0AA701422576D30061C2D4/$FILE/47D37529264A6FF7422576C7002D64B5.html
תאריך: 
23/02/10
Case ID: 
0_0
Case type: 
א
שופטים : כב' השופטת ליפשיץ-פריבס מרים
כב' השופטת ליפשיץ-פריבס מרים

אפלבויים נ. אהוניאן

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/B839B300837FADCA422576D30051B882/$FILE/630952F7443AFC6A422576D1003FD2CD.html
תאריך: 
23/02/10
Case ID: 
2724_4
Case type: 
א
שופטים : שירלי רנר
שירלי רנר
עורכי דין : יסכה אוסטר עו"ד רן לוין רן לוין
יסכה אוסטר
עו"ד רן לוין
רן לוין

קל אוטו שירותי נ. שקיראת

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/350F71B074044F69422576D300518996/$FILE/EAD412AA2FA9EA71422576C30047259A.html
תאריך: 
23/02/10
Case ID: 
0_0
Case type: 
א
שופטים : ראובן שמיע
ראובן שמיע

קל אוטו שירותי נ. שקיראת

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/350F71B074044F69422576D300518996/$FILE/EAD412AA2FA9EA71422576C30047259A.html
תאריך: 
23/02/10
Case ID: 
0_0
Case type: 
א
שופטים : ראובן שמיע
ראובן שמיע

אפלבויים נ. אהוניאן

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/B839B300837FADCA422576D30051B882/$FILE/630952F7443AFC6A422576D1003FD2CD.html
תאריך: 
23/02/10
Case ID: 
2724_4
Case type: 
א
שופטים : שירלי רנר
שירלי רנר
עורכי דין : יסכה אוסטר עו"ד רן לוין רן לוין
יסכה אוסטר
עו"ד רן לוין
רן לוין

יואל הגין ואח' נ. נפתלי בולג ואח'

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/F2E4841F6ADA7F85422576D300516C95/$FILE/4E4048D544770598422576A7003C3AB6.html
תאריך: 
23/02/10
Case ID: 
10316_5
Case type: 
א
שופטים : אברהם רובין
אברהם רובין
עורכי דין : מלכיאור רבינוביץ'
מלכיאור
רבינוביץ'

מוחמד

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/674123F144B760A2422576D3005181B0/$FILE/D044A7409A62A00B422576BD003B8304.html
תאריך: 
23/02/10
Case ID: 
14806_8
Case type: 
א
שופטים : אברהם רובין
אברהם רובין
עורכי דין : נגד שמר
נגד
שמר
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system