אפנאן אבו-טהא

אפנאן אבו-טהא

אלימלך - משרד הבינוי והשיכון

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/540E089A99DE96644225766A00525687/$FILE/7EA6640C2F0952C14225766A00382005.html
תאריך: 
10/11/09
Case ID: 
0_0
Case type: 
עתמ
עורכי דין : אפנאן אבו-טהא
אפנאן אבו-טהא
שופטים : יוסף אלון – נשיא
יוסף אלון – נשיא
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system