פישלר דב

פישלר דב

גני דור נ. יורם גדיש תשתית ובנ

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/E4E7DA1D03CDD06342257585005611CD/$FILE/B2D38B2DFB193D454225757C0043785E.html
תאריך: 
26/03/09
Case ID: 
60057_4
Case type: 
א
שופטים : חנה פלינר
חנה פלינר
עורכי דין : עמידור ליאור פישלר דב
עמידור ליאור
פישלר דב

עדן חשמל נ' א.א

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/7927AB39FD443DBC4225753100562CD4/$FILE/C12B0F691833DEA54225752F002DA0D0.html
תאריך: 
01/01/09
Case ID: 
1184_7
Case type: 
עא
בתי משפט : בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
שופטים : י' שטופמן
י' שטופמן
עורכי דין : אבדר אתי פישלר דב
אבדר אתי
פישלר דב
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system