בית משפט השלום כפר-סבא

בט-חב שירביט נ. אפרתי דורית

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/143CB143FE4E48414225755A00560361/$FILE/0F288AD78E79835B4225755A00258B1A.html
תאריך: 
11/02/09
Case ID: 
0_0
Case type: 
א
שופטים : דוד גדול
דוד גדול

חברת בטוח שירביט נ. דואב חיר

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/8F4B7123B4939A424225755A00560F0A/$FILE/BF777EE6B89C35464225755A0023A19D.html
תאריך: 
11/02/09
Case ID: 
0_0
Case type: 
א
שופטים : דוד גדול
דוד גדול

חברת בטוח שירביט נ. אלי כץ

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/251B8F665A7769614225755A005602C6/$FILE/09548BCF851C2BE74225755A00250BFD.html
תאריך: 
11/02/09
Case ID: 
0_0
Case type: 
א
שופטים : דוד גדול
דוד גדול

שומרה חב לביטוח נ. אדווה גבלר

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/877AD2BDC3D454A74225754D00554C3A/$FILE/AB2C3036644A70FE4225750E0036E0DC.html
תאריך: 
29/01/09
Case ID: 
2975_8
Case type: 
א
שופטים : נאוה בכור
נאוה בכור
עורכי דין : כץ אמיר מצליח משה
כץ אמיר
מצליח משה

פזית הרבט נ. משה בכור

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/6D3873AB62B2FFFC4225754C0056BE3C/$FILE/54F4AD403C335F3E4225754C003EF933.html
תאריך: 
28/01/09
Case ID: 
3754_6
Case type: 
א
שופטים : דוד גדול
דוד גדול
עורכי דין : קריצמן מאיר רסקין נתן
קריצמן מאיר
רסקין נתן

סבג סיגל נ. טביב שמעון

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/3001F8B07983545A4225754A0056231A/$FILE/E9FC3FCBE68834214225754A0029AA83.html
תאריך: 
26/01/09
Case ID: 
0_0
Case type: 
בשא

חברת בטוח שירביט נ. בשה חנן

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/06A013C2348902C7422575490056096A/$FILE/5A25E9DEB525BE0B422575460048F359.html
תאריך: 
25/01/09
Case ID: 
0_0
Case type: 
א
שופטים : דוד גדול
דוד גדול

חברת בטוח שירביט נ. גאון רמי

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/A39C41B906C28E5042257549005620B7/$FILE/FEDCBB2DD006993742257549002A5D89.html
תאריך: 
25/01/09
Case ID: 
0_0
Case type: 
א
שופטים : דוד גדול
דוד גדול

חברת בטוח נ. סטובנוב אלכסנדיה

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/D7164D089F6595284225754900560A33/$FILE/6B3AD76A224337F4422575460048A951.html
תאריך: 
25/01/09
Case ID: 
0_0
Case type: 
א
שופטים : דוד גדול
דוד גדול

חברת בטוח שירביט נ. אלבז גל

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/C0D188057339BC874225754900560AD0/$FILE/D169A96F37CF593742257546004936FE.html
תאריך: 
25/01/09
Case ID: 
0_0
Case type: 
א
שופטים : דוד גדול
דוד גדול
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system