דיני עבודה

סיווגים

דיני עבודה הינו תחום משפטי העוסק בכל הקשור למערכת היחסים בין עובד למעביד, זכויות וחובות העובד, שכר עובדים, פיצוי פיטורים, התפטרות, הלנת שכר, דמי הבראה וכדומה.
נו מבלים שעות רבות מהיום בעבודה וכעובדים ומעסקים עלינו לדעת כיצד להתנהל בתוך המסגרת הקיימת, תוך ציות לחוקים בתחום דיני עבודה.
 
כאשר ישנה סוגיה הדורשת התערבות של של עורך דין או בית דין לענייני עבודה, יש להתנהל באפיקים המשפטיים המקובלים. ערעור החלטת בית דין לענייני עבודה כמעט ואינה מתאפשרת היות ונדרשתכאן פנייה לבג"ץ המאשר מספר מועט של עתירות וזאת בשל העובדה כי בית המשפט העליון אינו מהוה ערכאת ערעור בנושא עבודה.
רוב המקרים הנידונים בבית דין לענייני עבודה הינם עניין ציבורי אשר מטופל על פי חוק ולפי התנהלות מסוכמת. כאשר מעביד או עובד מרגיש כי דברים אינם מתנהלים כראוי, או נעשה עוול שלא בצדק, מומלץ לפנות לעורך דין להבנת החוק על בריו וייצוג בהליכים משפטיים.
 
דיני עבודה בכללותם מתייחסים למצב שבו קיימים יחסי עובד מעביד.
כאשר מעביד מפר תנאים בסיסיים אשר להם זכאי העובד, יבדקו יחסי עובד מעביד בהתאים לפסיקות בחוק, על מנת לקבוע מתי למעשה חלים יחסים אילו. הנתונים הנלקחים בחשבון הינם השתלבות העובד במקום העבודה, האם העובד היה כפוף להנחיות ופיקוח על ידי המעסיק, האם הכנסתו מהמעסיק היוותה את עיקר הכנסתו ושיקולים ומבחנים נוספים אשר מטרתם לבסס או להפריך יחסי עובד מעביד.
 
כאמור דיני עבודה אינם חלים רק על הפרת זכויות שביצע המעביד (למרות שאילו הן הנפוצות יותר) וגם על העובד חלים חובות כלפי המעסיק ומקום עבודתו.
כאשר מתקיימים יחסי עובד מעביד מוגדרים מראש תנאים חוקיים המקובלים על שני הצדדים וגם עובד אינו יכול לשנות את תנאי העסקתו.
כאשר עובד מתנער או פוגם בהסכם העסקה או לחילופין מתרשל מעבודתו על מנת להגיע למצב בו מפטרים אותו, רשאי המעסיק לנקוט למולו בהליכים על מנת להגן על עצמו.
 
כאשר מעביד מרגיש כי עובד מפר את תנאי העסקתו או מתרשל בעבודתו, מומלץ ליידע את העובד במכתב אודות שינויים אילו המורגשים בשטח וזאת על מנת שמעביד יוכל להגן על עצמו במידה ויגיע הדיון לבית דין לענייני עבודה והעובד ידרוש מימוש זכויות המגיעות לו בגין פיטורין או הרעת תנאים.
גם במקרה של פיטורים מצד העובד, החוק מגן על המעסיק וקובע כי על המועסק ליידע את העובד בהתראה של כ30 יום לפני מועד הפיטורין, או לחילופין לפי הסכם הפיטורין שהוסכם על שני הצדדים בחוזה העסקת העובד.
 
לגבי פיצוי פיטורין במקרה של התפטרות עובד, יש לבחון כל מקרה לגופן ולראות מדוע למעשה התפטר העובד (למשל העתקת מגורים לעיר מרוחקת ממקום התעסוקה הנוכחי)
אתרים בתחום: תאונות עבודה
shbh gcusv vkb, afr vkbu, afr phmuhho phmuhh gucs gcusv

Powered by Drupal, an open source content management system