נישואים אזרחיים \ נישואין אזרחיים

סיווגים

נישואים אזרחיים מוגדרים כנישואים המאושרים על ידי המדינה ולא על ידי מוסד דתי.
בעולם המערבי נישואים אזרחיים הם צורת הנישואין הפופולארית יותר, אשר השתרשה בצורתה המוכרת לנו היום במהלך המאה ה-17.
הסיבה לכך טמונה בעיקר בעובדה שמדינות הלאום המודרניות מחזיקות מרשם תושבים הכולל גם מעמד אישי (רווק, נשוי, אלמן וכו').
תוקף כך, מדינות רבות ראו זאת כסמכותן להעניק את המעמד הפורמאלי לנישואין, כאשר הטקס הדתי נעשה כרשות בנוסף לרישום האזרחי.
לעומת זאת, בישראל, רישום זוג כנשוי מותנה בעריכת טקס דתי של עדה המוכרת על ידי המדינה.
 
יחד עם זאת, כאשר זוג נישא במדינה אחרת, מדינת ישראל מכירה בו כזוג נשוי לכל דבר, גם אם בני הזוג לא נישאו בטקס דתי.
 
חשוב להדגיש כי מדינת ישראל אינה מוסמכת ליצור את המעמד החוקי החדש, אלא רק להכיר בו ולרשום אותו במרשם האוכלוסין.
 
מדינת ישראל, על בסיס החקיקה המנדטורית, מכירה במספר עדות: יהודים, מוסלמים ונוצרים ( ישנה חלוקה בתוך קבוצת הנוצרים ל-9 עדות שונות, המתבססות על הנצרות הקתולית והנצרות האורתודוכסית).
כך שהחוק בישראל אינו מאפשר לבני זוג שאינם שייכים לאחת מן העדות הנ"ל (ובכלל זה נוצרים פרוטסטנטיים)  להינשא בישראל.
 
בנוסף, גם אסורי חיתון כפי שנקבעו על ידי בית הדין הרבני  אינם יכולים להינשא בישראל.
בשנת 1953 נחקק חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), תשי"ג, אשר קבע כי "עניני נישואין וגירושין של יהודים בישראל אזרחי המדינה או תושביה יהיו בשיפוטם הייחודי של בתי דין רבניים".
ובנוסף "נישואין וגירושין של יהודים ייערכו בישראל על פי דין תורה".
 
אך בשנת 1962 קבע בית המשפט העליון כי זוגות אשר נישאו מחוץ למדינת ישראל, והם תושבי או אזרחי המדינה, יוכרו כנשואים על פי החוק הבינלאומי.
בזמנו, פסיקה זו נערכה במטרה לקבוע את המעמד הרשמי של בני הזוג במרשם האוכלוסין.
לאורך השנים חלו התפתחויות משפטיות אשר הוסיפו לתוקפם של הנישואים האזרחיים בישראל.
 
היום, על מנת להינשא בנישואין אזרחיים, יותר ויותר זוגות ישראלים בוחרים –מסיבות שונות ומגוונות - בנישואים בקפריסין, שהפכו להיות הדרך הזמינה והנוחה להינשא בצורה אזרחית.
חתונה בחו"ל (בחוץ לארץ)
ברחבי הארץ פועלים מספר רב של חברות המסייעות לזוגות לערוך חתונה בחו"ל בשיטה של נישואין אזרחיים.
בכלל זה להכין את הניירת הדרושה לנסיעה.
 
נישואין בקפריסין
אחד היעדים הפופולריים לביצוע נישואין אזרחיים הוא קפריסין, על מנת לקיים חתונה בקפריסין, יש להוציא תמצית רישום ממשרד הפנים וצילום של הדרכון, אותם יש להעביר לתרגום ורישום על ידי נוטריון.
הנסיעה עצמה נמשכת לרוב בין יום אחד לשלושה, כאשר הטקס הינו קצר ופשוט, ומתקיים במשרדי העירייה, בנוכחות שני בני הזוג.
 
אפשרות נוספת אשר נפתחה בפני זוגות ישראלים המעוניינים להתחתן בנישואים אזרחים הם נישואי פרגוואי.
 
נישואי פרגוואי
ייחודם של נישואי פרגוואי הוא שניתן לבצע אותם בנוכחות של אחד מבני הזוג, כאשר כל הניירות, ובכלל זה האישור הנוטריוני מוכנים בארץ מבעדו מועד.
נישואי פרגוואי נחשבים לנשואים מהירים ופשוטים, המוכרים על ידי מדינת ישראל לצורך רישום הנישואין.

לעומת חתונה בקפריסין, נישואי פרגוואי מחייבים נסיעה ארוכה יותר, ורק אחד מבני הזוג מחויב לנסוע.
bhauthi tzrjhho' bhauth prduuth'j,ubv ceprhxhi

Powered by Drupal, an open source content management system