בסירי נ. בטוח לאומי-סניף ירושל


 

   

בתי המשפט

בל 011208/08

בל 11207/08

בל 11242/08

בית הדין האזורי לעבודה בירושלים

 

21/12/2008

 

דיתה פרוז'ינין – נשיאה

נציג עובדים – מר מחלב

נציג מעבידים – מר שפירא

בפני:

 

 אשר בסירי

בעניין:

התובע

בעצמו


 

נ  ג  ד


 

המוסד לביטוח לאומי

הנתבע

ע. וידנה

ע"י ב"כ עו"ד


 

פסק דין

 

1.         ביום 29/7/08 ניתן פסק דין בעניינו של התובע ב- 8 תביעות שהגיש.

 

2.         עתה לפנינו 3 תביעות נוספות. טענות התובע נשמעו בדיון המוקדם, ולאחר מכן הועבר התיק למותב למתן פסק דין.

 

3.         ואלה העובדות שנקבעו בפסק הדין הנ"ל:

”התובע נפגע בתאונת עבודה ביום 2.7.78 בגב וביד ימין. ביום 24.1.08 קבעה וועדה רפואית כי לא נותרה לתובע נכות בגין תאונה זו. כך נקבע גם לגבי תאונות עבודה שארעו לתובע ביום 11.9.79, ביום 7.6.83 וביום 28.2.85. התאונה האחרונה נדונה בתיקים בל מו/2941-01 ובל 11484/07. שתי התביעות נדחו. בגין תאונה זו הגיש התובע תביעה בשל החמרת מצב. בקשה זו עדיין תלויה ועומדת.

התובע נפגע בתאונות עבודה גם ביום 12.6.91, ביום 8.8.91 וביום 23.1.92. גם לגבי תאונות אלה נקבע כי לא נותרה לתובע נכות.

התובע נפגע בגב בתאונת עבודה ביום 2.4.92. בגין תאונה זו קיבל התובע דמי פגיעה לתקופה של 181 יום, וביום 28.4.94 קבעה ועדה רפואית לעררים כי לתובע דרגת נכות בשיעור של 15%, וכי יש להפעיל את תקנה 15 במלואה. בעקבות קביעותיה אלה של הוועדה קיבל התובע מענק נכות. כמו כן מ-2.2.95 ועד 30.6.96 קיבל התובע קצבת נכה נזקק. ביום 1.7.96 נקבעו לתובע 30% נכות לצמיתות, לאחר הפעלת תקנה 15.

ביום 19.12.06 ארעה לתובע תאונת עבודה נוספת, וביום 22.11.07 נקבע כי לא נותרה נכות בגין תאונה זו.

הנתבע משלם דמי מזונות לגרושתו של התובע. לפיכך מקזז הנתבע מן הגמלאות המשולמות לתובע את דמי המזונות המשולמים לגרושתו”

 

התובע שב ומעלה טענות שכבר הועלו בתביעותיו הקודמות לגבי תאונות שארעו בשנות ה- 80 וה-90. כך למשל נתבעים הפרשים משנת 1992-1997 (בל 11242/08). טענות אלה התיישנו זה מכבר. התובע טוען כי הינו "נכה נזקק" כאמור בתקנה 18א לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט"ז-1956. על פי הוראות התקנה הנ"ל נכה נזקק הינו מי שנקבעה לו נכות לזמן מוגבל או נכות שדרגתה זמנית. התובע אינו עונה על תנאי זה, שכן כפי שהובהר בסעיף  3 לעיל, קביעת דרגת נכות בתאונות העבודה שארעו לתובע נסתיימה זה מכבר. לפיכך נדחית אף תביעתו זו של התובע. בעניין המאסר שעליו מתלונן התובע, לא ברורה עלית התביעה.

 

5.         באשר לתאונת עבודה מיום 19/1/06:

            ועדה רפואית לעררים קבעה כי לא נותרה לתובע נכות כלשהי בגין תאונה זו, והמועד להגשת ערעור על החלטתה חלף.

 

            סוף דבר – כל התביעות נדחות.

 

            מאחר שהתובע מגיש אין ספור בקשות ותביעות לבית דין זה, ולמרות מתן פסקי דין, התובע שב ומעלה נושאים שכבר נדונו והוכרעו, סבורים אנו כי מן הראוי לחייב את התובע בהוצאות.

 

            התובע ישלם הוצאות לנתבע בסך של 1,500 ¤.

 

 

 

 

ניתן היום  21/12/08      בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

 

 

נציג מעבידים

מר שפירא

 

ד. פרוז'ינין - שופטת

אב"ד

 

נציג עובדים

מר מחלב

 

011208/08בל 730 אילנית ג'והרי

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/4EE4584595F5754642257526005605E3/$FILE/C2B81E7202C1FB7E4225751C002CADD1.html
תאריך: 
21/12/08
Case ID: 
11208_8
Case type: 
בל
סיווגים
שופטים : ד. פרוז'ינין - שופטת
ד. פרוז'ינין - שופטת
Powered by Drupal, an open source content management system