רם רחמים מכלוף נ. בטוח לאומי-ס


 

   

בתי הדין לעבודה

בל 004539/08

בית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב -יפו

 

18/12/2008

תאריך:

כב' השופטת צדיק רוית

בפני:

 


 

רם רחמים מכלוף

בעניין:

המערער

עו"ד לסלו (מכטה) אבריאלה

ע"י ב"כ

 


 

נ  ג  ד

 


 

המוסד לביטוח לאומי

 

המשיב

עו"ד הירש

ע"י ב"כ

 

 

פסק - דין

 

1.         בפני ערעורו של מר רם רחמים מכלוף (להלן:"המערער") כנגד החלטת הוועדה הרפואית לעררים תחום נפגעי עבודה מיום 14/07/08 אשר קבעה למערער אפס אחוזי נכות בגין תאונת עבודה מיום 16/09/07.

 

העובדות:

 

2.         ביום 16/09/07 נפגע המערער במהלך עבודתו במותן ימין עקב נפילת מדף אליו חובר מוט מתכת.

 

3.         ביום 16/03/08 קבעה הוועדה הרפואית כי למערער חמישה אחוזי נכות.

 

4.         על קביעה זו הגיש המערער ערר לפיו, בהתאם לסעיף 75 (1) (ב) זכאי הוא  לעשרה אחוז נכות בגין צלקת מכערת שאורכה עשרה סנטימטרים.

לטענתו הוועדה הרפואית לא היתה רשאית להקטין את אחוזי הנכות שנקבעו בסעיף ולא היה מקום לקבוע נכותו "בהתאמה" שכן סעיף 75 (1) (ב) תואם בדיוק את מצבו.

 

5.         ביום 06/05/08 התכנסה הוועדה שנית בעניינו של המערער וקבעה אפס אחוזי נכות. הוועדה נתנה למערער אפשרות להתגונן בפניה בגין הפחתת אחוזי הנכות.

 

טענות המערער:

 

6.         המערער מלין על קביעת הוועדה הרפואית לעררים שהתכנסה בעניינו ביום 14/07/08, אשר מסקנותיה וממצאיה, אינם מנומקים כנדרש ושונים מהממצאים אשר נקבעו על ידי דוקטור שריג.

 

7.         לטענת המערער הוועדה הרפואית לעררים לא נימקה החלטתה ולא הבהירה מדוע קבעה כי הצלקת אינה מכערת למרות שאורכה כעשרה סנטימטרים וצבעה כהה יותר מצבע עורו.

קביעת הוועדה תמוהה נוכח חוות דעתו של דוקטור שריג אשר קבע כי הצלקת מכערת, ובפרט לאור עמדת הוועדה מיום 16/03/08 אשר קבעה מפורשות כי הצלקת לא אסתטית.

עוד נטען כי הוועדה הרפואית לעררים קבעה בניגוד לחוות דעתו של דוקטור שריג כי החתך במותן הימני אינו עמוק חרף העובדה שנדרשו שבעה תפרים לאיחוי החתך.

בנוסף קבעה הוועדה כי הצלקת אינה מכאיבה בהתעלם מחוות דעתו של דוקטור שריג בה נקבע כי המערער נוטל משככי כאבים בגין כאב הנובע מהצלקת. קביעות הוועדה אינן מבוססות על בדיקה גופנית האומדת יכולתו התיפקודית של המערער.

 

8.         על יסוד האמור לעיל טוען המערער כי יש להחזיר עניינו לוועדה רפואית בהרכב אחר וזאת משהוועדה "ננעלה" בדעתה וחזרה על קביעותיה ללא כל הנמקה.

 

טענות המשיב:

 

9.         ביום 06/05/08 קבעה הוועדה כי הצלקת לא כואבת, לא מכאיבה בלחץ וחלקה מכוסה על ידי שער, ללא סימני גירוד וללא כל הפרעה תיפקודית.

 

10.       הוועדה אשר התכנסה ביום 14/07/08 התייחסה לכל טענות המערער, לרבות חוות דעתו של דוקטור שריג באופן מפורט ומנומק.

 

11.       למערער ניתנה אפשרות להתגונן והזדמנות להציג חוות דעת רפואית. משעיינה הוועדה בחוות הדעת הרפואית ונימקה החלטותיה עסקינן  קביעות רפואיות שאינן בסמכות בית הדין. משלא נפלה טעות משפטית בהחלטת הוועדה, טוען המשיב כי יש לדחות הערעור.

 

דיון והכרעה:

 

12.       החלטת הוועדה הרפואית לעררים ניתנת לערעור בשאלה משפטית בלבד. במסגרת סמכותו לדון "בשאלה משפטית" בוחן בית הדין האם טעתה הוועדה בשאלה שבחוק, חרגה מסמכותה, הסתמכה על שיקולים זרים או התעלמה מהוראה המחייבת אותה (עב"ל 10014/98 יצחק הוד נ' המוסד לביטוח לאומי, פד"ע ל"ד 213 (1999)).

 

 

13.       הוועדה שהתכנסה בעניינו של המערער ביום 16/03/08 קבעה כדלקמן:

 

            "ממצא רפואי: במותן ימין צלקת רוחבית 9.5 סנטימטרים על 5-0 בגוון חום. אין רגישות אין פגמנטציה.

            סיכום ומסקנות: נכותו 5% עם סעיף 75(1)א-ב מותאם. תחולה מיום 03/10/07".

 

14.       כאמור לעיל על קביעה זו הוגש ערר בעקבותיו התכנסה הוועדה הרפואית שנית ביום 06/05/08 וקבעה כדלקמן:

 

            "סיכום ומסקנות: לדעת הוועדה הצלקת כפי שתוארה אשר לא כואבת ולא מכאיבה בלחץ, בחלקה מכוסה על ידי שיער וללא סימני גירוד וכמו כן ללא כל הפרעה תפקודית.

לדעת הוועדה מאחר והצלקת לא כואבת, לא מגיבה ללחץ, לא גורמת גירוד וכמו כן גם לכל הפרעה תפקודית, הוועדה קובעץ 0% לפי 75      (1)(א).

הוועדה נותנת לנפגע את האפשרות להתגונן בפניה בגין הפחתת שיעור הנכות".

 

15.       בעקבות תגובת המערער ובקשתו לזמנו לדיון שיתקיים בפני ועדת הערר התכנסה הוועדה הרפואית לעררים בעניינו ביום 14/07/08 וכך קבעה:

 

"ממצא רפואי: בצד ימין של גב תחתון צלקת אורכית באורך כ 10 ס"מ ורוחב מס' מ"מ בלבד. בצבע כהה יותר מצבע העור שבסביבתה. הצלקת שטחית לא דביקה לרקמה התת עורית לא רגישה למגע ומישוש ללא סימני גירוד...

הוועדה עיינה בחוות דעתו של דוקטור שריג מתאריך 17/06/08 וכפי שתואר בפרוטוקול הממצאים שדוקטור שריג  ציין אינם תואמים את הבדיקה דהיום. הוועדה לא מצאה פגיעה בשריר והוועדה לא מצאה שהחתך הוא עמוק במותן הימני.

סיכום ומסקנות: לאחר דיון מחדש ובדיקה מחדש ועיון מחדש של המסמכים הקיימים בתיק הוועדה עומדת על החלטתה שהצלקת הזאת באופן אובייקטיבי אינה מכערת ואינה מכאיבה. לכן הוועדה קובעת שנכותו 0% לפי סעיף 75(1)(א) לצמיתות".

 

16.      עיון בחוות דעתו של דוקטור שריג, מומחה בכירורגיה פלסטית מיום 17/06/08 מלמד כי:

 

            "תוצאות הבדיקה: הצלקת רוחבית ומשתרעת על פני אמצע המותן הימנית לכיוון הגב. הצלקת כהה באורך של 10 ס"מ ורוחב של כ-1 ס"מ, בולטת, בלתי סדירה, מכערת וכואבת למגע קל. מופיעים כאבים באזור הצלקת בהטיית גופו לצדדים.

דיון: חוות דעת זו מתייחסת לצלקת בגופו של נפגע באזור מותן ימין.

מצב הצלקת הינו סופי ואינו ניתן לשיפור משמעותי בניתוחים ו/או טיפולים נוספים בעתיד. יש לציין שהמדובר בצלקת מכערת וכואבת שנוצרה כתוצאה מחתך עמוק שהצריך טיפול כירורגי בתפירה. בנוסף, יש לציין שלצלקת יש משמעות תפקודית בכך שהיא גורמת לכאבים אשר מגבילים את כושר עבודתו של הנפגע. לפיכך, הייתי מעניק לנפגע 10% נכות לצמיתות לפי סעיף 75(1)ב' לפי תקנות הביטוח הלאומי עקב צלקות מכאיבות או מכערות.

יש מקום לדעתי להפעיל את תקנה 15 לפי חוק הביטוח הלאומי ולהעריך את נכותו בס"כ 15% לצמיתות. עקב המגבלות התפקודיות של הנ"ל".

 

17.      עיון בחוות הדעת מלמד כי נפער פער גדול בין קביעת הוועדה לבין חוות דעתו של דוקטור שריג. בשים לב לסמיכות הזמנים בה ניתנה חוות הדעת, קרי, ביום 17/06/08, לא ברור מהם לטענת הוועדה, אותם ממצאים עליהם הסתמך ד"ר שריג ואשר אינם תואמים ממצאי בדיקתה בפרט משהוועדה התכנסה לאחר פחות מחודש ימים מיום שנבדק המערער על ידי דוקטור שריג.

 

18.      יתרה מכך לא קיימת אחידות בעניין הפרמטרים הנבדקים על ידי הוועדות. הוועדה אשר התכנסה בחודש מרץ התייחסה לרגישות באזור הצלקת, לפגמנטציה, לאסתטיקה ולשאלת ההגבלה בעבודה. הוועדה מחודש מאי התייחסה לכאב באזור הצלקת, לשאלת ההגבלה בעבודה אך לא התייחסה לנושא האסתטיקה. מנגד  הוועדה האחרונה אשר התכנסה בחודש יולי התייחסה לשאלת הכאב ולנושא האסתטיקה בלבד.

 

19.       יצוין כי החלטת הוועדה מחודש יולי מהווה חזרה על האמור בהחלטתה מחודש מאי. לא ברור הכיצד קבעה הוועדה כי הצלקת אינה מכאיבה וזאת משלא בוצעה בדיקה תפקודית כלשהי למערער לצורך הקביעה האם הצלקת כואבת או מגבילה את כושר עבודתו.

 

20.        זאת ועוד. בהחלטת הוועדה מחודש מרץ נקבע כי הצלקת אינה אסתטית. בהחלטת הוועדה מחודש מאי לא ניכרת התייחסות לפן האסתטי של הצלקת אולם, כאשר התכנסה הוועדה בחודש יולי  קבעה כי הצלקת "אינה מכערת". קביעה זו מתעלמת מקביעת הוועדה מחודש מרץ על פיה הצלקת לא אסתטית. לא ברור על סמך אלו ממצאים סומכת הוועדה החלטתה בהעדר הסבר מדוע שונה קביעתה מהחלטתה הקודמת לעניין הפן האסטתי של הצלקת.

 

21.       אשר לחוות הדעת של דוקטור שריג - לא ניתן לקבוע כי הוועדה התעלמה מחוות הדעת, אולם הוועדה לא הבהירה את הפער בין ממצאיה לבין ממצאיו של דוקטור שריג. כאמור, הפער בין המסקנות הינו מהותי ומשחלף כחודש ממועד בדיקת המערער על ידי דוקטור שריג ועד למועד התכנסות הוועדה היה על הוועדה לנמק החלטתה בצורה ברורה על מנת שניתן יהיה להבין מדוע הממצאים שציין דר' שריג אינם תואמים מצב המערער ביום התכנסות הוועדה, קרי כחודש לאחר מועד הבדיקה.

            הוועדה הינה גוף מעיין שיפוטי ובשל כך מוטלת עליה חובה לנמק החלטתה באופן שגם מי שאינו רופא יוכל יבין הלך מחשבתה. (דב"ע נד/154-0 דן יעקב לבל נ' המוסד פד"ע כז 474).

 

22.       אשר לטענה בעניין החלפת הרכב הוועדה – על פי ההלכה הפסוקה בית דין זה יורה על החלפת הרכב הוועדה במקרים נדירים בהם עולה חשש של ממש כי חברי הוועדה "נעולים בדעתם". (דב"ע נ"א / 01 –29 מנחם פרנקל נ' המוסד לביטוח לאומי, פד"ע כ"ד 160).

            אין חולק כי נפלו שגיאות בעבודת הוועדה לרבות העדר הנמקה. עם זאת לא שוכנעתי כי חברי הוועדה "נעולים בדעתם" עד כי יש להחליף הרכב הוועדה. לפיכך בנסיבות מקרה זה אין מקום להורות על החלפת הרכב הוועדה.

 

 

 

סוף דבר:

 

23.       עניינו של המערער יוחזר לוועדה הרפואית לעררים על מנת שתבחן שיעור נכותו הרפואית בהתייחס לחוות דעת דוקטור שריג. ככל שתמצא כי קיים הבדל בין ממצאיה לבין ממצאי חוות הדעת, תנמק החלטתה.

            אין צו להוצאות.

 

            ערעור על פסק דין זה הינו ברשות בית הדין הארצי לעבודה בירושלים.

בקשת רשות ערעור יש להגיש תוך 30 יום מיום המצאת פסק הדין.

 

 

ניתן ביום כ' בכסלו, תשס"ט (17 בדצמבר 2008) בהעדר הצדדים.

 

                                                                                

רוית צדיק, שופטת

 
יקירה/א.כ.
Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/3DD478778B1A00B7422575230056474B/$FILE/535CB48E44ABA20042257522003BD7C9.html
תאריך: 
18/12/08
Case ID: 
4539_8
Case type: 
בל
סיווגים
שופטים : רוית צדיק
רוית צדיק
עורכי דין : הירש לסלו (מכטה)
הירש
לסלו (מכטה)
Powered by Drupal, an open source content management system