דיני ירושה

סיווגים

דיני ירושה הינו תחום הכולל בתוכו את הטיפול בצוואות, עזבונות ויורשים ומטופל על ידי עורכי דין המתמחים בדיני ירושה.
תחום דיני ירושה מתייחס להבט משפטי של כתיבת צוואה ומימושה בהתאם לרצונות של כותב הצוואה ובהתאם לחוק.
 
מהי בעצם צוואה ?
צוואה הינה פירוט של אדם באשר לטיפול ברכושו לאחר מותו, כלומר מי מבין קרוביו יירש אותו, מה יקבל כל אחד ולעיתים באילו תנאים. תנאי הכרחי לחוקיות הצוואה הינה העובדה כי היא נעשית מרצונו החופשי של האדם, כאשר הוא מודע למעשיו, ללא איום או כפיה.
 
ישנם מקרים בהם צוואה עלולה להיפסל באם לא נערכה על ידי עורך דין מומחה בתחום, ולכן מומלץ להיוועץ ולהכין את הצוואה על ידי עורך דין.
 
אדם עורך צוואה כאשר אין הוא מעוניין בחלוקת הרכוש כפי שקובע חוק הירושה או כאשר ברצונו לקבוע מפורשות איזה רכוש או איזה אחוז, יירש כל אחד מהיורשים. סיבות אחרות לעריכת צוואה יכולות להיות  שינוי במצבכם האישי וברצונכם להבטיח ילדים מנישואין ראשונים, סכסוך עם אדם שעתיד לרשת אתכם לפי חוק ירושה וכדומה.
 
על מנת לממש את הצוואה יחולק העיזבון בהתאם למה שמופיע בצוואה ועל פי רצונו ושיקול דעתו של הנפטר.במקרה זה חייבים היורשים  להגיש לרשם לענייני ירושה בקשה לקבלת צו קיום צוואה, צו המאפשר להתיר את חלוקת העיזבון בהתאם לכתוב בצוואה.
 
בשלב זה אדם המתנגד למימוש הצוואה יכול להגיש את התנגדותו בדרך כלל באמצעות עורך דין, על מנת לקיים הליך משפטי שייקבע האם התנגדותו מוצדקת.
 
דיון בהתנגדות הינו דיון משפטי הנעשה על ידי עורך דין מייצג וניתן להציג בו ראיות, מסמכים או להשמיע עדים היכולים לבסס או להפריך את טענות המתנגדים בדבר קיום הצוואה וחלוקת העיזבון.
בסיום הדיון ניתן פסק דין משפטי מחייב המאשר או מבטל את הצואה.
 
במידה ומוצאים כי הצוואה אינה תקפה, בדרך כלל יחולק העיזבון ע"פ חוק הירושה או בהתאם לשיקול דעתו של בית המשפט לאחר בחינת נסיבות המקרה.
כאשר אדם אינו מותיר אחריו צוואה מטופל חוק הירושה על ידי תחום דיני ירושה.
 
החוק אומר כי כאשר נפטר אדם שלא הותיר אחריו צוואה עובר רכושו לבין הזוג וילדיו, בן הזוג יורש חצי מהרכוש והילדים מתחלקים באופן שווה במחצית השנייה של הרכוש.
 
כאשר אין צוואה חייבים היורשים להגיש בקשה למתן צו ירושה, היות ואת הבקשה יש לערוך בטופס מיוחד מומלץ להיעזר בשירותיו של עורך דין המתמחה בדיני ירושה.
 
לאחר הבקשה ישנו הליך פרסום דבר מותו של הנפטר, על מנת לאתר יורשים חוקיים נוספים במידה וקיימים.
הליך זה מאפשר ליורשים נוספים הזכאים לדעתם  לחלק מהעיזבון,  לפנות לבית משפט ולנתנגד לצו בקשת הירושה אשר הוגש. במידה ולא הוגשה כל התנגדות יחולק עזבונו של הנפטר בהתאם לחוק ירושה.
hruav ' hruau,' shbh hruav

Powered by Drupal, an open source content management system