בטיטו מאיה נ. עו"ד איילת קריספ


 

   

בתי המשפט


 

תק 000523/09

בית משפט לתביעות קטנות קרית גת


 

17/09/2009

תאריך:

סגנית נשיא, כב' השופטת טלי חיימוביץ

בפני:

 

 


 

בטיטו מאיה

בעניין:

תובעת


 


 


 


 

 

נ  ג  ד


 


 


 

עו"ד איילת קריספל


 

נתבעת


 


 


 


 

פסק דין

1.      התובעת עותרת לחייב את הנתבעת בתשלום סך 1,700 ¤, בגין ייצוג לקוי ברישום דירה.

 

העובדות

2.      הנתבעת, עורכת דין במקצועה, ייצגה את התובעת בהליך גירושין. על פי הסכם הגירושין, אמורות היו הזכויות בדירת המגורים להרשם על שם התובעת, ולצורך כך שילמה התובעת לנתבעת שכ"ט בסך 1,500 ¤.

 

3.      התובעת טוענת כי במשך 3 שנים לא ביצעה הנתבעת את המוטל עליה, ולא השלימה את העברת הזכויות על שמה. על כן, נאלצה הנתבעת לפנות לעורך דין אחר, ולשלם שכר טרחה נוסף, לסיום הליך העברת הזכויות.

 

4.      הנתבעת טענה כי העיכובים בהעברת הזכויות נגרמו מטעמים שאינם תלויים בה, אלא בגורמים חיצוניים וגם בתובעת עצמה. ראשית, הדירה היתה רשומה על שם בעלה לשעבר של התובעת, אשר הוכרז כפושט רגל, והליך מחיקת ההערה בלשכת רישום מקרקעין, גרם לעיכוב משמעותי בהעברת הזכויות.

 

5.      בנוסף, התובעת עיכבה השגת אישורים שונים. לאחר המצאת האישורים, התברר כי שמה של התובעת, על גבי הסכם המשכנתא, הוא שם נעוריה, והשינוי הביא לעיכוב נוסף בהליך.

 

6.      הצדדים הגישו מסמכים שונים לתמיכה בטענותיהם.

 

7.      בתאריך 18/8/09, התקבלה בתיק בית המשפט הודעת עו"ד שמואל דנא, אשר נשכר על ידי התובעת להשלים את העברת הזכויות, לפיה, הנתבעת נענתה לבקשתו וחתמה על מסמך כמיופת כוחו של בעלה לשעבר של התובעת.

 

דיון

8.      הנתבעת אינה מכחישה כי הליך העברת הזכויות, התארך מעבר לנדרש, אך מדובר בעיכוב שאינו תלוי בה.

 

9.      מקבלה שהוגשה על ידי התובעת (ת/1), עולה כי בתאריך 18/12/07, שילמה התובעת לנתבעת שכ"ט עבור העברת הזכויות בנכס. מהקבלה עבור נסח הטאבו, מיום 8/11/07 (נ/6), וכן מעדותה של הנתבעת, עולה כי תחילתו של הליך העברת הזכויות היתה בחודש אוקטובר 2007, בו הגישה הנתבעת בקשה לבית המשפט המחוזי, להסרת הערת האזהרה הרשומה על הדירה. מחודש אוקטובר 2007 ועד ליום הגשת תובענה זו, 26/1/09, חלפו כשנה וחודשיים בלבד ולא שלוש שנים, כטענת התובעת.

 

10.  אני מקבלת את טענת הנתבעת, כי לא מדובר בהעברת זכויות רגילה, נוכח קיומה של הערת האזהרה בלשכת רישום מקרקעין, וכן הצורך בשינוי שמה של התובעת, עניינים המאריכים את הליך העברת הזכויות. אני מתקשה לקבל את הטענה שלא ניתן היה בזמן הנקוב לעיל, להשלים את ההעברה,בשקידה ראויה.

11.  הנתבעת לא הציגה ראיות לכך שהתובעת לא סיפקה דבר מה אשר נדרשה לספק לצורך השלמת הרישום, או שלא שילמה אגרה כזו או אחרת. בנוסף, מת/4, שהינו מכתב מלשכת רישום המקרקעין, עולה כי חסרו בבקשה פרטים, אשר היו באחריות הנתבעת. כך צויין כי: "בשטרי המכר יש להוסיף ולציין שההעברה היא עפ"י הסכם הגירושין המצורף", וכי: "בכל התוספות בשטר יש להוסיף חתימה וחותמת העו"ד (שטח, ללא תמורה), כמו כן יש להוסיף ולציין כתובת עו"ד מאמת". אין ספק כי פרטים אלה, היה מחובתה של הנתבעת  לבצע, ללא קשר לתובעת.

 

12.  בנסיבות אלה, אני קובעת כי למרות שחלק מהעיכובים נבעו מגורמים שלא היו תלויים בנתבעת, הרי שחלקם נבע מהתנהלות הנתבעת.

 

13.  לפיכך אני מקבלת את התביעה באופן חלקי, ומורה על השבת חלק משכר הטרחה ששלמה התובעת  לעורך הדין האחר שאת שירותיו שכרה.

 

14.  אשר על כן אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובעת סך של 850 ¤ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה ועד התשלום בפועל, וכן הוצאות משפט בסך 200 ¤, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום בפועל.


ניתן היום כ"ח באלול, תשס"ט (17 בספטמבר 2009) בהעדר הצדדים

 

                                                                                טלי חיימוביץ, שופטת

סגנית נשיא 

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/EB802EAF6D9407EB422576340061C5EE/$FILE/5B975850189EFB304225761D0030F201.html
תאריך: 
17/09/09
Case ID: 
523_9
Case type: 
תק
סיווגים
שופטים : סגנית נשיא
סגנית נשיא
עורכי דין : איילת קריספל
איילת קריספל
Powered by Drupal, an open source content management system