חיים דפן נ' יעקובי


 

 

בתי הדין לעבודה

 

עב 009566/09

בית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב - יפו

13/10/2009

 

כב' השופט אילן איטח

בפני:

 התובע

חיים דפן - בעצמו

בעניין:


 

 

- נ  ג  ד -

 

 

הנתבע

יעקבי

 


 

פסק דין

 

1.         ביום 13.9.2009 הגיש התובע כתב תביעה כנגד יעקבי (מבלי שצויינו פרטים נוספים של הנתבע) שעניינו קבלת תלושי משכורת בגין עבודתו בחודשים אוגוסט וספטמבר 2009.

 

2.         ביום 14.9.2009 ניתנה החלטה בדבר ביצוע מסירה של כתב התביעה לידי הנתבע וכן נקבע מועד לדיון בתובענה.

 

3.         ביום 30.9.2009 הגיש התובע "בקשה להארכת מועד/פטור מביצוע מסירה" מן הטעם שהנתבע אינו מסכים להכניסו למפעל לצורך ביצוע המסירה.

 

4.         ביום 1.10.2009 הגיש התובע בקשה נוספת ובה ביקש את מחיקת התביעה ללא צו להוצאות.

 

5.         ביום 11.10.2009 הגיש התובע בקשה שלישית. בבקשה זו הודיע התובע כי הצליח לבצע מסירה של כתב התביעה וכי קיבל לידיו את תלושי המשכורת לחודשים 8/2009, 9/2009.

           

בנוסף ביקש התובע כי הטיפול בתיק לא יסתיים מכיוון שטרם קיבל לידיו מכתב פיטורים וכן פיצויי פיטורים בגין תקופת עבודתו.

 

6.         לאחר עיון בבקשות התובע הננו מורים על מחיקת התביעה ללא צו להוצאות מן הטעם שהסעד שהתבקש בתובענה שבפנינו, קרי – קבלת תלושי השכר, מולא ע"י הנתבע ולתובע אין טענות בעניין זה.

           

ככל שהתובע סבור כי הוא זכאי לזכויות נוספות בגין תקופת עבודתו אצל הנתבע ובכלל כך תשלום פיצויי פיטורים, עליו להגיש תביעה מתאימה על פי תקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב – 1991.

 

ניתן היום 13.10.09  בהעדר הצדדים.


           

________________                _________________              ___________________

נ.צ. (ע)                                                 נ.צ. (מ)                                     אילן איטח, שופט – אב"ד

קלדנית: שירלי אימרמן

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/38FF757912017A574225764E0051DCF7/$FILE/F1237F35EFBF672A4225764D00388CF3.html
תאריך: 
13/10/09
Case ID: 
9566_9
Case type: 
עב
סיווגים
שופטים : כב' השופט אילן איטח
כב' השופט אילן איטח
Powered by Drupal, an open source content management system