ורטש עופר ורינת נ' אליהו מרים דינו


 

   

בתי המשפט


 

ת.א  001412/08

בית משפט השלום קרית גת


 

16/12/2009

תאריך:

כבוד השופט ישראל אקסלרד

בפני:

 

 

 


 

1. ורטש עופר

2. ורטש רינת

בעניין:

התובעים

ענת קליקובץ

ע"י ב"כ עו"ד


 


 

נ  ג  ד


 


 

1. דינו מרים

2. דינו אליהו


 

הנתבעים

חביב עמר

ע"י ב"כ עו"ד


 


 


החלטה

 

בפני בקשה להתיר לנתבעים להגיש הודעת צד ג' כנגד עו"ד פליקס פרטוק.

 

לאחר עיון בטענות הצדדים, מצאתי כי דין הבקשה להידחות.

 

ביום 16/09/08 הוגש כתב תביעה בתיק דנא, שעילתו הינה הפרות יסודיות של  חוזה מכר דירה.

כתב ההגנה והתביעה שכנגד הוגשו ביום 12/11/08 ובהתאם לכך הוגש כתב תשובה שכנגד ביום 18/01/09.

כ-9 חודשים לאחר הגשת כתב ההגנה, הוגשה ע"י הנתבעים בקשה להמצאת הודעת צד ג', כאשר בקשתם זו אינה מלווה בתצהיר, חרף היותה נסמכת על טיעון עובדתי. הבקשה הועברה לתגובת התובעים ומשאלו האחרונים מסרו תגובתם, ניתנה החלטה על ידי כב' השופטת נצר לפיה ב"כ הנתבעת 1 יתן תשובתו בתוך 15 ימים, ובמיוחד יתייחס לכל הקשור למועד בו הוגשה הבקשה לשיגור הודעה לצד ג'.

ביום 30/09/09 הוגשה בקשה ע"י התובעים ליתן החלטה בהעדר תשובה.

ביום 30/09/09 הוגשה תשובתו של ב"כ הנתבעים ואשר בה נפרסו נימוקיו, הן באשר להתמהמהותו בהגשת הבקשה למשלוח הודעת צד ג' והן באשר לאי הגשת תצהיר תוך שהוא מציין כי מהלך זה נעשה בתום לב.

 

תקנה 220(א) לתקנות סדרי הדין האזרחי, תשמ"ד – 1954 (להלן: "התקנות") מורה כדלקמן:

 

"ההודעה לצד השלישי תוגש בידי בעל הדין בתוך הזמן שנקבע להגשת כתב הגנתו, אם לא קבע בית המשפט או הרשם מועד אחר - במקרה האמור בתקנה 216, או תוך הזמן שקבע בית המשפט או הרשם בהחלטתו - במקרה האמור בתקנה 217."

 

כפי שפורט לעיל, אמנם כתב ההגנה והתביעה שכנגד הוגש לפני כשנה. מאז לא הוגשה כל בקשה למתן אורכה להגשת הודעת צד ג', זאת עד ליום 30/09/09 בו הוגשה תשובתו של ב"כ הנתבעים בהתאם להחלטתה של כב' השופטת נצר מיום 07/09/09 ולבקשה זו צורף תצהיר.

 

הנתבעים לא ביקשו, וממילא לא קיבלו, ארכה להגיש ההודעה לצד השלישי. לא מצאתי בנימוקי ב"כ הנתבעים משום הצדקה לאיחור בהגשת הבקשה. מכל מקום, מוכן הייתי, לאור השלב המקדמי שבו מצוי התיק, לנהוג לפנים משורת הדין ולהתיר הגשת ההודעה לצד שלישי, יתכן תוך חיוב בהוצאות, אולם מצאתי כי לגופו של עניין דין הבקשה להידחות.

 

מתוכן הטענות הקיימות לנתבעים כנגד עו"ד פרטוק, עולה כי אין המדובר במקרה הנופל בגדר תקנה 216 לתקנות. טענת הנתבעים היא, כי עו"ד פרטוק התרשל, בין היתר, בכך שהעביר לתובעים את מפתח הדירה בטרם קיבל את התשלום האחרון, על פי החוזה, כי העביר הזכויות על שם התובעים לפני קבלת התשלום האחררון, וכי הפר חובות נוספות כעו"ד.

 

אין בפני הנתבעים טענה כי הם זכאים להשתתפות מעו"ד פרטוק בגין התביעה, כי הם זכאים כלפיו לסעד המבוקש ע"י התובעים, כי קיימת שאלה או פלוגתא, בינם לבין צד ג', השנויה במחלוקת בינם לבין התובעים. טענות התובעים כלפי עו"ד פרטוק הן טענות ישירות כלפיו, שאינן תלויות בטענות התובעים כלפי הנתבעים.

 

הבקשה לשלוח הודעה לצד שלישי נדחית.

 

הנתבעים ישלמו לתובעים את הוצאות הבקשה בסך 1,500 ¤, ללא קשר לתוצאות. 

 

ניתנה היום כ"ט בכסלו, תש"ע (16 בדצמבר 2009) בהעדר הצדדים.

 


המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

 

                                                                    

ישראל אקסלרד, שופט

001412/08א  140 לירז ביטון.

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/4CDFEABA72047B354225768E005188D2/$FILE/703F653E20CCBC624225768C002747B6.html
תאריך: 
16/12/09
Case ID: 
1412_8
Case type: 
א
סיווגים
שופטים : ישראל אקסלרד
ישראל אקסלרד
Powered by Drupal, an open source content management system