מרציאנו נ. מלול


 

   

בתי המשפט


 

ת.א  001165/07

בית משפט השלום קרית גת

בשא 001111/09

20/12/2009

תאריך:

כבוד השופט ישראל אקסלרד

בפני:

 

 

מרציאנו מאור (קטין)

בעניין:

התובע

עוז יעקב ואח'

ע"י ב"כ עוה"ד


 

נ  ג  ד


 

1. מלול אמיר

2. "מנורה" - חברה לביטוח בע"מ

הנתבעים

תגר מרדכי

ע"י ב"כ עוה"ד


 

 

החלטה

 

בפני שתי בקשות, האחת, בקשה מיום 10/06/09, לפיה מתבקש בית המשפט להורות לנתבעת מס' 2 להמציא לתובע תשלום בגין הטיפולים אותם צריך לקבל התובע, והשנייה מיום 30/09/09 לפיה מתבקש מבית המשפט להחליף את המומחה הרפואי ד"ר שטיין וזאת לטענתו של ב"כ בנתבעת כי נפלו כשלים מהותיים בפעילותו.

 

אשר לבקשה הראשונה, אני סבור כי אין מקום לחייב את הנתבעת לשאת בעליות הטיפולים להם נזקק התובע, וזאת מן הטעם כי פרוצדורה כזו אינה קיימת ואינה נהוגה.

 

הפרוצדורה הנהוגה היא הגשת בקשה לתשלום תכוף, אף בנפרד מן התביעה העיקרית.

במקרה דנא, נראה כי נטל ב"כ התובע בקשה לתשלום תכוף והכתירה בכותרת אחרת.

יובהר כי עפ"י סעיף 5 ה (ב) לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה 1975 (להלן:"פלת"ד") מוסמך בית המשפט לפסוק תשלום תכוף בעד תקופה שאינה עולה על שנתיים מיום קרות תאונת הדרכים, ואכן במקרה דנא עברו למעלה משנתיים וחצי, מועד המייתר את הבקשה, התובע לא הגיש בקשה להארכת התקופה האמורה, גם לו הייתה מוגשת כבקשה לתשלום תכוף.

 

בעניינה של הבקשה להחלפת המומחה הרפואי בתחום הפסיכיאטריה, אינני מוצא מקום להחליף את ד"ר שטיין, הואיל ודו"ח פסיכולוגי של התובע שנערך ע"י הפסיכולוגית הקלינית רחל בר יוסף דדון הלה, הוא המסמך המדובר (להלן: "דו"ח פסיכולוגי"), אינו מהווה חוות דעת של מומחה אחר, אלא שמדובר בחומר המשמש את המומחה, ד"ר שטיין לצורך חוות הדעת מטעמו, ומסמך זה יש לראותו כמסמך המותר להמצאה למומחה לצורך עריכת חוות דעתו עפ"י תקנה 8(א) לתקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים(מומחים), התשמ"ז – 1986 (להלן:"תקנות מומחים").

 

יודגש, כי המסמך אינו חייב להיות מסמך שנערך על יד רופא, כפי שנכתב בספרו של א' ריבלין-תאונות דרכים סדרי דין וחישוב הפיצויים.פרק שמיני: הוכחת הנכות הרפואית באמצעות מומחה שנתמנה על ידי בית המשפט, עמ' 545:

                                                                                               

"..."מסמך", נאמר ולא "מסמך רופא". יחד עם זאת, "על המסמך להיות רלבנטי, רציני וממקור מוסמך, וכדרישת התקנה צריך שיערך לצורך טיפול רפואי" (לעניין זה ראה רע"א 5638/95, מגדל חברה לביטוח בע"מ נ' כריסטיאן שמור, צלטנר 3381, השופטת ט' שטרסברג – כהן.). "טיפול רפואי" אינו דווקא טיפול אשר ניתן על ידי רופא, טיפול נפשי הניתן על ידי פסיכולוג יבוא גם הוא בגדר טיפול רפואי אף שהפסיכולוג אינו רופא"

 

עוד לאותו עניין נכתב בפסק דין זה כי:

 

".... ומה שמשמשת הבדיקה הדיאגנוסטית עבור רופא פסיכיאטר, משמשים צילום או בדיקת מעבדה עבור רופא אורטופד או פנימאי..."

 

יובהר, כי בהחלטתה של כב' השופטת נצר מיום 14/05/08 לא קיים כל סייג לעניין הדו"ח הפסיכולוגי וגם מן הטעם הזה איני מוצא לנכון להחליף את המומחה ד"ר שטיין.

 

באשר לתעודות ביה"ס, ב"כ התובע יעביר את תעודות ביה"ס ואת התיעוד הנוסף לד"ר שטיין וזה האחרון ייתן הבהרה באם תשתנה חוות דעתו בהתאם למסמכים הללו באם לאו.

באשר לשאלות ההבהרה שהופנו לד"ר שטיין מטעם ב"כ הנתבעת ולאחר עיון בשאלות הללו, איני מוצא בהן  כל דופי, ואני רואה בתשובותיו של המומחה כתשובות תקינות אשר אין בהן כדי להצדיק את החלפתו של ד"ר שטיין.

 

נוכח האמור לעיל, הן הבקשה למימון עלויות טיפוליו של התובע נדחית והן הבקשה להחלפת מומחה וזאת מן הנימוקים אשר פורטו לעיל.

 

ניתנה היום ג' בטבת, תש"ע (20 בדצמבר 2009) בהעדר הצדדים.


 

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

                                                                    

ישראל אקסלרד, שופט

001165/07א  140 לירז ביטון.

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/CE4BE2D2F2246307422576920051C6AB/$FILE/55C1356479F33A744225768C0040BB91.html
תאריך: 
20/12/09
Case ID: 
1165_7
Case type: 
א
סיווגים
שופטים : ישראל אקסלרד
ישראל אקסלרד
Powered by Drupal, an open source content management system