אגור אנטלבה נ. עמישב בע"מ


 

   

בתי הדין לעבודה


 

עב 003290/08

בית דין א.לעבודה ב"ש


 

06/01/2010

תאריך:

כבוד השופט אילן סופר

בפני:

 

 

 
 

אגור אנטלבה

בעניין:

 

התובע

אבן חמאד ג'אמל

ע"י ב"כ עו"ד


 

 


 

 

נ  ג  ד


 


 

 


 

עמישב בע"מ


 

 

הנתבעת

רן קונפינו

ע"י ב"כ עו"ד


 

 

 

התובע ובא כוחו

ב"כ הנתבעת

נוכחים:

 


פרוטוקול

 


ב"כ הצדדים

אנו מודיעים לבית הדין כי הגענו להסכם פשרה לפיו לסילוק סופי ומוחלט של כל תביעות התובע בגין כל תקופת עבודתו אצל הנתבעת וסיומה, ומבלי להודות בכל טענה מטענות הצדדים, תשלם הנתבעת לתובע את הסכומים הבאים:

 

10,000 ¤ נטו כפיצויי פיטורים.

2,500 ¤ בתוספת מע"מ כנגד קבלת חשבונית בגין שכר טירחת עו"ד.

 

הסכומים הנ"ל יישלחו אל ב"כ התובע בדואר רשום עד ליום 25/2/2010.

 

התובע יחתום על טופס 161א' אשר יועבר אל בא כוחו בתוך 7 ימים מהיום.

 

אנו מבקשים לתת תוקף של פסק דין להסכמה זו.

 

פסק דין

 

1.         ניתן בזאת תוקף של פסק דין להסכמת הצדדים.

 

2.         המזכירות תשיב לתובע את האגרה בהתאם לתקנות בית הדין לעבודה (אגרות) תשס"ח – 2008.

 

ניתן היום כ' בטבת, תש"ע (6 בינואר 2010) במעמד הצדדים הנוכחים.

                                                                               

אילן סופר - שופט


003290/08עב 734 ויקי גוטפלייש

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/4187A73F9E68D4BA422576A3005174B8/$FILE/482C67C120461480422576A000480FC5.html
תאריך: 
06/01/10
Case ID: 
3290_8
Case type: 
עב
סיווגים
שופטים : אילן סופר - שופט
אילן סופר - שופט
עורכי דין : אבן חמאד ג'אמל התובע
אבן חמאד ג'אמל
התובע
Powered by Drupal, an open source content management system