יהודה ברק נ. המוסד לביטוח לאומ


 

 

המערער

יהודה ברק

 

 

המשיב

המוסד לביטוח לאומי

 

לפני: הנשיא סטיב אדלר, השופט יגאל פליטמן, השופטת רונית רוזנפלד

          נציג עובדים מר שלום חבשוש,  נציג מעבידים מר יורם בליזובסקי

 

המערער בעצמו

בשם המשיב - עו"ד לאה רוזנברג

 

פסק דין

השופטת רונית רוזנפלד

1.   לפנינו ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי בתל-אביב (השופט שמואל טננבוים; בל 3111/08) אשר דחה את תביעתו של המערער על החלטת המוסד לביטוח לאומי שלא להכיר בו כזכאי לגמלת הבטחת הכנסה כיחיד, מהטעם שהוא וגרושתו מנהלים משק בית משותף.

 

2.   במסגרת כתב הערעור טען המערער כי טעה בית הדין האזורי בקביעתו כי ניהל משק בית משותף עם גרושתו, וביקש "לבטל את פסק הדין ולהחזיר את התביעה לבית המשפט לדיון חוזר...". המערער הוסיף וציין כי סירוב המוסד לקבוע כי הוא זכאי לגמלת הבטחת הכנסה כ"יחיד" גרמה לו לנזקים.

 

4.   במסגרת דיון "קדם ערעור" שקוים בערעור הודיעו הצדדים על הסכמתם כי יתאפשר לצדדים להגיש טיעונים בכתב, וכי המותב ייתן את פסק דינו על יסוד טיעוני הצדדים בכתב ובעל פה.

5.   לאחר הדיון הודיע המוסד כי הוא החליט "לחזור בו מההחלטה לראות במערער וגרושתו כמנהלים משק בית משותף, ותביעתו תיבחן בכפוף ליתר תנאי הזכאות". המערער התבקש להודיע בתגובה האם הוא מסכים כי יינתן תוקף של פסק דין להודעת המוסד.

 

6.   בתגובה הודיע המערער כי הוא מתנגד להצעת המוסד "להוציא מידיו ולשלול את זכותו/חובתו של בית המשפט את הסעד של פסיקה לטובת מי מהצדדים, והחזרת הזכות להחליט בגורלו של המערער לידי אותו הגוף שעשה כל שביכולתו לשלול את הזכות שהיא נשוא הערעור, מהמערער". המערער טען כי הזכות להחליט נתונה אך ורק לבית דין זה, ולא יכולה להינתן לאחרים. המערער הוסיף וטען כי על בית הדין לפסוק לטובתו פיצויים "כמו פיצויי הלנת שכר" בשל הפסדים שנגרמו לו בתקופה בה לא שולמה לו גמלת הבטחת הכנסה, שכן לטענתו תשלום הגמלה היה מזכה אותו בהנחות שונות וסיוע בדיור. עוד טען המערער כי נגרמו לו הוצאות בגין הגשת ערעור זה. המערער מצביע על סמיכות הזמנים בין הודעת המוסד על שלילת זכאותו להבטחת הכנסה לבין התדרדרות שחלה במצבו הבריאותי.

 

7.   לאחר שעיינו בפסק הדין מושא הערעור, בטענות הצדדים ובכלל החומר שבתיק, אנו קובעים כי נוכח הודעת המוסד לפיה הוא חוזר בו מן ההחלטה שלא לבחון את זכאותו של המערער כיחיד , דינו של הערעור להתקבל, במובן זה שמבוטל פסק דינו של בית הדין האזורי מושא הערעור, ובהתאמה לכך נקבע בזאת כי יש לבחון את זכאות המערער להבטחת הכנסה במועדים הרלוונטיים, החל מחודש אוגוסט 2007, כ"יחיד".

      אנו מוצאים טעם לפגם בכך שלא נבדקו כל יתר תנאי הזכאות בסמוך להגשת התביעה למוסד על ידי המערער, כך שמתעורר הצורך בבדיקתם עתה. עם זאת, לא נוכל לאשר תשלום הגמלה קודם שהתבררו כלל תנאי הזכאות לה, על פי הקבוע בדין.  מכל מקום, בבואנו לפסוק הוצאות ההליך נביא בחשבון את דרך התנהלותו של המוסד לעניין זה.

      אנו מורים למוסד להזדרז בבדיקתו, וליתן החלטתו בתביעת המערער בתוך 30 ימים ממועד המצאת פסק דין זה אליו. מאליו מובן כי ככל שתתקבל החלטה הדוחה את התביעה, נתונה למערער על פי הדין הזכות להגיש תביעה כנגד ההחלטה לבית הדין האזורי.

8.   באשר לבקשת המערער לחייב את המוסד בתשלום פיצויים בגין הפסדים ונזקים שנגרמו לו- תביעה מסוג זה איננה נתונה לסמכות העניינית של בית הדין, מה עוד שטרם הוכרעה שאלת זכאותו של המערער לגמלת הבטחת הכנסה.

9.   סוף דבר- הערעור מתקבל, באופן שמבוטל פסק דינו של בית הדין האזורי ונקבע  כי יש לבחון את תביעת המערער לגמלת הבטחת הכנסה כ"יחיד". תביעת המערער לגמלה תיבחן על ידי המוסד בכפוף ליתר תנאי הזכאות. המוסד ייתן החלטתו בעניין זכאות המערער לגמלה בתוך 30 יום ממועד המצאת פסק הדין אליו. המוסד ישלם למערער הוצאות משפט בשתי הערכאות בסך כולל של 3,000 ש"ח. סכום זה ישולם בתוך 30 ימים ממועד קבלת פסק הדין, שאם לא כן ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

ניתן היום כ"ד בניסן תש"ע (8.4.2010) בהעדר הצדדים.

 

השופטת רונית רוזנפלד

 

השופט יגאל פליטמן

 

הנשיא סטיב אדלר

512937

 

נציג מעבידים מר יורם בליזובסקי

 

נציגת עובדים מר שלום חבשוש

 

 

 

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/E541B5D3920FA424422576FF0051ABE6/$FILE/EA1F742D71FE6103422576FF004119CA.html
תאריך: 
08/04/10
Case ID: 
0_0
Case type: 
עבל
סיווגים
שופטים : הנשיא סטיב אדלר
הנשיא סטיב אדלר
עורכי דין : לאה רוזנברג
לאה רוזנברג
Powered by Drupal, an open source content management system