" מזן אברהם נ. רן שרון חנות


 

   

בתי המשפט

דמ 005641/09

בית הדין האזורי לעבודה בירושלים

 

13/04/2010

 

כב' השופט אייל אברהמי

נציגת ציבור גב' מורלי קטי

נציג ציבור מר ניסני עזרא

בפני:

 

 מזן אברהם ישעיהו

בעניין:

תובע

בעצמו


 

נ  ג  ד


 

"רן שרון חנות " טרנד

נתבע

מר רן שרון מנהל החנות

ע"י ב"כ עו"ד


 

פסק דין

 

1.      הצדדים הסכימו להצעת בית הדין, לפיה יפסוק בית הדין לפשרה על פי סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט. כן  הסכימו הצדדים כי בית הדין יפסוק ללא נימוקים.

 

2.      בהביאנו בחשבון טיעוני הצדדים, הראיות שהוצגו בפנינו, לרבות התרשמותנו ממהימנות העדויות של הצדדים ובשים לב למכלול נסיבות המקרה, אנו פוסקים כדלקמן:

          הנתבע ישלם לתובע את הסכומים הבאים:

א.                     פיצוי פיטורים בסך 400 ¤.

ב.                      חופשה בסך 760 ¤.

ג.                        הבראה בסך 1040 ¤.

          הסכומים הנ"ל ישולמו לתובע תוך 30 יום מיום שיומצא לנתבע פסק הדין ואם לא ישולמו במועד כאמור, יחולו עליהם הפרשי הצמדה וריבית כחוק לתקופה שהחל מיום פסק הדין  ועד ליום התשלום  בפועל.

 

3.         אין צו להוצאות.

 

ניתן 13.4.10  בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

 

אייל אברהמי,אב"ד

שופט

 

נציג ציבור

 

נציג ציבור

 

005641/09דמ 730

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/B27A7C59187A9C534225770400513B32/$FILE/2417BD1DAB35EA45422576F1002B8797.html
תאריך: 
13/04/10
Case ID: 
5641_9
Case type: 
דמ
סיווגים
שופטים : שופט
שופט
Powered by Drupal, an open source content management system