פרץ נ. חברת קורמוביל לב טוב בע


 

   

בתי המשפט

עב 003052/07

בית הדין האזורי לעבודה בירושלים

 

18/04/2010

 

דיתה פרוז'ינין – נשיאה

נציג עובדים – מר רפאל כהן

נציג מעבידים – מר יגאל חיות

בפני:

 

 שרלי פרץ

בעניין:

התובע

בעצמו


 

נ  ג  ד


 

1 . חברת קורמוביל לב טוב בע"מ

2 . לבטוב דוד

הנתבעים

עו"ד בן שמואל יוסף

ע"י ב"כ עו"ד


 

פסק דין

 

1.       לפנינו תביעה לתשלום פיצויי פיטורים, דמי הודעה מוקדמת, השלמת שכר עבודה עבור חודש אפריל 2007 ועבור 9 ימים בחודש מאי 2007, פדיון חופשה, הפרש דמי הבראה, תשלום בגין ביטוח מנהלים, פיצוי מיוחד בגין פיטורים בחוסר תום לב בגין אי מתן זכות שימוע, ולמתן אישור הנתבעים למוסד לביטוח לאומי עותק פוליסת הביטוח של המשאית.

 

2.       לפני שנפנה לדון בתביעה עצמה נציין כי במהלך ישיבת ההוכחות ביום 5.5.09 הוצעה הצעת פשרה. הצדדים הסכימו להצעה, ואולם לאחר שהתובע חזר בו מהסכמתו לפני חתימה על ההסכם,  התפטר ב"כ התובע מייצוגו. הדיון הופסק כדי לאפשר לתובע להיערך למצב החדש, וביום 25.11.09 התקיימה ישיבת הוכחות נוספת.

3.       נדון בטענות הצדדים על פי הנושאים שידונו להלן.

 

4.       זכאות התובע לפיצויי פיטורים ולדמי הודעה מוקדמת?  

התובע עבד אצל הנתבעת כנהג משאית מחודש דצמבר 2005 ועד 9.5.07. ביום 15.4.07 נפגע התובע בתאונת עבודה. התובע טוען כי פוטר לאלתר, בלא מתן הודעה מוקדמת. מנגד טוענת הנתבעת כי התובע התפטר. אף כי בכתב התביעה ובתצהירו טען התובע כי פוטר בלא הודעה מוקדמת בשל תאונת עבודה (סעיפים 2 ו-3), למרות זאת בעדותו אמר התובע כי התפטר מעבודתו (ע' 6 ש' 18-19, ע' 7 ש' 4). מאחר שהתובע התפטר הוא אינו זכאי  לפיצויי פיטורים ולדמי הודעה מוקדמת. כמובן שהתובע אינו זכאי גם לפיצוי מיוחד בגין פיטורים בחוסר תום לב.

 

5.       למעלה מהצריך לענייננו נוסיף כי לא ניתן לראות את התובע כמי שהתפטר בדין מפוטר. ראשית, התובע לא טען זאת בכתב התביעה וכאשר היה מיוצג. שנית, התובע אמנם טען כי התפטר משום ששולמו לו 2,000 ¤ בלבד בחודש אפריל. אולם מחומר הראיות שהוצג לפנינו עולה כי השאלה מדוע שולמו לו 2,000 ¤ בלבד שנויה במחלוקת בין הצדדים. כאמור לעיל נפגע התובע באמצע חודש אפריל בתאונת עבודה. עדות התובע לגבי מה שארע לאחר התאונה  היתה בלתי מהימנה. בכתב התביעה טען התובע כי בחודש אפריל הופחת שכרו שלא כדין, אולם לא הבהיר את טענתו זו. בעדותו הדגיש כי לא עבד לאחר התאונה, ולתצהירו צירף תעודות אי כושר לתקופה שמ-15.4.07 ועד 5.5.07. התובע טוען כי הנתבעת סירבה לחתום על טופס הודעה על פגיעה בעבודה, ואילו הנתבעת טוענת כי בתקופת אי הכושר התובע עבד בפועל, ואף על פי כן ביקש לפנות למוסד לביטוח לאומי ולקבל דמי פגיעה, לפיכך סירבה לחתום על הטופס. לא שוכנענו כי התובע לא עבד לאחר התאונה, ובכתב התביעה התובע אף תבע השלמת שכר עבור חודש אפריל, אך לא פירט. התובע גם לא התריע כי הוא עומד להתפטר בגלל אי תשלום מלוא שכרו. לפיכך אין לראות בתובע מתפטר בדין מפוטר.

 

6.        ביטוח מנהלים

בתצהירו הצהיר התובע כי הנתבעים "יסדירו לו ביטוח מנהלים" (סעיף 11), ואולם גם מטענתו בו חזר בו התובע בעדותו, ואמר כי לא הבטיחו לו (ע' 7 ש' 21-22). לא עלה בידי התובע לבסס גם את תביעתו להפרש שכר בחודש אפריל, ולגבי חודש מאי הציגה הנתבעת תלוש שכר על סך 1,700 ¤. התובע עבד בחודש זה 9 ימים.

 

7.       פדיון חופשה   

התובע טוען כי בתקופת עבודתו לא יצא לחופשה, והוא תובע פדיון חופשה בסך של 3,108 ¤. דין תביעתו זו של התובע להתקבל. בתצהירו הצהיר מנהל הנתבעת כי התובע קיבל במהלך עבודתו תשלום עבור כ-16 ימי חופשה. התשלום בוצע על ידי העלאת שכרו ב-5 חודשים (סעיף 14). מן האמור לעיל עולה כי לתובע שולמו תשלומים עבור חופשה במהלך תקופת עבודתו, ומבלי שיצא לחופשה בפועל. חוק חופשה שנתית, התשי"א-1951 נועד לאפשר לעובד לצאת לחופשה, ולא לפצותו בגין אי יציאתו לחופשה. בשל תכליתו זו של החוק, לא ניתן לשלם לעובד פדיון חופשה במהלך תקופת עבודתו, וכאשר מתקיימים יחסי עובד-מעביד, ואם שולמו לעובד סכומים כלשהם במהלך עבודתם אין לקזזם מן הסכומים המגיעים לעובד (ע"ע 324/05 אצ'ילדייב – עמישב שירותים, לא פורסם). בענייננו גם לא הוכח כי אכן הועלה שכרו של העובד כפי שנטען. לפיכך על הנתבעים לשלם לתובע פדיון חופשה בסך של 3,108 ¤ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1.6.08.

 

מאחר שהתובע זכה רק בחלק קטן מתביעתו, ישא כל צד בהוצאותיו.

 

ערעור על פסק-דין זה, ניתן להגיש תוך 30 יום מיום שיומצא לצדדים, לבית-הדין הארצי לעבודה.

 

ניתן היום      28 במרץ 2010 בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

 

נציג מעבידים

מר יגאל חיות

 

ד. פרוז'ינין - שופטת

אב"ד

 

נציג עובדים

מר רפאל כהן

 

 

 

 

 

003052/07עב 730 דיתה פרוז'נין

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/6045F1A74BAABFA84225770900514DBB/$FILE/61C4F44B93DE1F8D422576E8005203CE.html
תאריך: 
18/04/10
Case ID: 
3052_7
Case type: 
עב
סיווגים
שופטים : ד. פרוז'ינין - שופטת
ד. פרוז'ינין - שופטת
עורכי דין : בן שמואל יוסף
בן שמואל יוסף
Powered by Drupal, an open source content management system