אבו גומעה עלאא נ. תוכנית מהל"ב


 

   

בתי המשפט

עב 003685/09

בית הדין האזורי לעבודה בירושלים

 

21/04/2010

 

כב' השופט אייל אברהמי

בפני:

 

 אבו גומעה עלאא

בעניין:

המערער

 


 

נ  ג  ד


 

תוכנית מהל"ב

המשיב

בר-און עירית

ע"י ב"כ עו"ד


 

פסק דין חלקי

 

זהו ערעור על החלטת ועדת הערר לאזור ירושלים בתוכנית אורות לתעסוקה מיום 12.10.09 (להלן:הוועדה/ההחלטה).

המערער מלין על שני עניינים: על אי שיבוצו לקורס בתחום הביטוח. ענין זה כך הובטח לנו נבדק ע"י ב"כ המשיב שהתחייבה ליתן תשובתה תוך 21 ימים מעת שתקבל תלוש השכר של המערער. לפיכך לא נענה בענין זה.

לענין השני עליו מלין המערער הינו קביעת הוועדה לפיה על המערער להשתתף בתוכנית אישית בהיקף של 30 שעות שבועיות אזי בעיותיו הרפואיות לא מהוות חסם.

לענין האחרון נתייחס להלן.

בענין זה סברה הוועדה כי לאור חוות דעת המומחה הרפואי מטעמה, אותה אימצה הועדה, לפיה החלטות הועדה המקצועית הינן סבירות מבחינה רפואית, הן ביחס להיקף כושרו של המערער לעבוד ולהשתתף בתוכנית אישית והן מבחינת המגבלות התעסוקתיות שנקבעו. כן סברה כי הוועדה המקצועית אכן התייחסה לכלל בעיותיו הרפואיות של המערער, נימקה את החלטה ונתנה דעתה למצבו הנפשי של המערער (דיכאון תגובתי), למצבו הרפואי ולחוסר התעסוקה המתמשך שלו. לאור כל זאת דחתה הועדה סעיף זה לערר.

המשיבה סברה כי צדקה הוועדה - ועדת הערר, באמצה את חוות דעת המומחה הרפואי מטעמה, ובקבעה כי החלטות הועדה המקצועית הינן סבירות מבחינה רפואית, הן ביחס להיקף כושרו של המערער לעבוד ולהשתתף בתוכנית אישית והן מבחינת המגבלות התעסוקתיות שנקבעו. כן טענ המשיבה כי צדקה הוועדה בקבעה, כי הוועדה המקצועית התייחסה בהחלטה לכלל בעיותיו הרפואיות של המערער. עוד טענה המשיבה כי הוועדה נימקה את החלטתה ונתנה דעתה הן למצבו הנפשי של המערער (דיכאון תגובתי), הן למצבו הרפואי והן לסוגית חוסר התעסוקה המתמשך שלו.

הכרעה

מעיון בפרוטוקול הוועדה עולה כי לא נפל פגם המצדיקה התערבות ביה"ד. הוועדה אכן פעלה בהתאם לחוות דעת המומחה הרפואי ולאורה קבעה כי החלטות הוועדה המקצועית הן סבירות מבחינה רפואית באשר להיקף כושרו של המערער לעבוד ולהשתתף בתוכנית. הוועדה נימקה החלטתה באופן מפורט ולפיכך הערעור בענין האחרון נדחה.

כאמור בענין הפניתו של המערער לקורס ביטוח הרי שבענין זה תתן המשיבה הודעה כאמור.

 

ניתן היום ______________בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

 

אייל אברהמי,אב"ד

שופט

 

נציג ציבור

מר בן שעיה יהודה

 

נציג ציבור

מר רבינוביץ אברהם

 


003685/09עב 730 לימור

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/755C5EE5605AC20D4225770C005149BB/$FILE/51929ABBF39276B0422576E00020949F.html
תאריך: 
21/04/10
Case ID: 
3685_9
Case type: 
עב
סיווגים
שופטים : שופט
שופט
עורכי דין : בר-און עירית
בר-און עירית
Powered by Drupal, an open source content management system