סופר נ. הירש


 

   

בתי המשפט


 

תק 000150/08

בית משפט לתביעות קטנות קרית גת


 

04/05/2009

תאריך:

כבוד השופט אלון אינפלד

בפני:

 

 

 


 

סופר יוסף

בעניין:

התובע


 


 


 


 

נ  ג  ד


 


 

הירש ארז


 

הנתבע


 


 


 


 


פסק דין

 

חברת "מחלב" בע"מ ביצעה עבודות עבור משרד הביטחון. הנתבע היה קבלן משנה של החברה. התובע היה קבלן משנה דמשנה של הנתבע, לצורך העבודות נשוא תביעה זו.

 

אין מחלוקת, שבין הצדדים נכרת חוזה בעל פה, לפיו הנתבע יבצע עבודות מסוימות בבסיס פלוגות. הצדדים חלוקים ביניהם לגבי התמורה שהובטחה בגין העבודות, סיבת כישלון העבודות וההיקף המדויק של העבודות שביצע התובע.

 

העבודה המדוברת הייתה שיפוץ מקלחות. התובע טוען כי במהלך העבודה נאלץ לבצע עבודה בהיקף רחב יותר ממה שסוכם וזאת על פי הוראות המפקח על הבנייה מטעם הצבא. התובע טוען, כי הנתבע עצמו לא היה בשטח ולא פיקח על העבודות ולפיכך הוא עצמו נאלץ לעבוד בצורה עצמאית ללא הנחיה ולסבול בשל טעויות של אחרים. 

התובע מספר, כי במהלך העבודות, כאשר הסיר קיר, התמוטטה תקרה והוא נאלץ להרכיבה חזרה. עוד טוען, כי אנשים שעבדו לפניו שגו ולפיכך הוא עצמו טעה גם כן וריצף בשיפועים הפוכים. לאחר שהצביעו לו על כך פרק את הכל והרכיב מחדש. התובע טוען כי היקף העבודות במקור אמור היה להיות 7,500 ¤, אך העבודות בפועל היו הרבה מעבר לכך.

הנתבע טוען כי היקף העבודות נועד להיות בסך של 2,500 ¤ בלבד. עוד טוען הנתבע שהתקרה נפלה באשמתו של התובע ובשל חוסר המקצועיות שלו, לאחר שהסיר מחיצה שהחזיקה את התקרה מבלי לתמוך בתקרה עד אשר תיבנה מחיצה חדשה. עוד טוען הנתבע, כי השיפועים ההפוכים ויתר הטענות שהופנו על ידי הצבא נגרמו גם כן באחריותו של התובע. אף אם טעו בעלי מלאכה לפניו, צריך היה לשים לב לכך שהשיפוע הפוך ולא לעבוד מבלי לתקן את הדבר או לבקש הנחיות.

 

הנתבע טען, שהתובע לא תיקן את כל אשר קלקל והוא עצמו נאלץ להביא עובדים ולתקן את הדברים ואף צרף מכתבים  מטעם הצבא המלמדים על כך שהליקויים נותרו במקום.

 

התובע הביא עד, אך העד יכול היה להעיד על כך שהנתבע לא היה בשטח. העד לא מסר כל מידע אודות ביצוע העבודות עצמן.

 

המדובר במילה מול מילה. הנטל הוא על התובע. התובע לא הציג כל ראיה לגבי מהלך העבודות כפי שהוא טוען ולא הציג כל ראיה אודות תוכן החוזה.

התובע אישר כי התקרה נפלה בעת שהוא עבד במקום והשיפועים שהוא עצמו בנה היו הפוכים ובכך מחזק הוא את טענת הנתבע כי אם נגרמו נזקים, הרי שאלה נגרמו ברשלנות התובע עצמו. התובע לא הסביר כיצד נוכחותו של הנתבע הייתה יכולה למנוע את אותם נזקים.

 

סיכומו של דבר, התביעה נדחית.

התובע ישלם לנתבע הוצאות משפט בסך של 350 ¤, אשר ישולמו תוך 30 יום ולאחר מכן ישא סכום זה הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל.

 

זכות הגשת בקשת רשות ערעור תוך 15 יום לבית משפט המחוזי בבאר שבע.

ניתן היום י' באייר, תשס"ט (4 במאי 2009) בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לצדדים.

אלון אינפלד, שופט


000150/08תק 340 לירז ביטון.

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/821C8E071F645946422575AC00571074/$FILE/B932FA637A8D3E2B422575AC0043EFAC.html
תאריך: 
04/05/09
Case ID: 
150_8
Case type: 
תק
סיווגים
שופטים : אלון אינפלד
אלון אינפלד
Powered by Drupal, an open source content management system