אופיר סובול

אופיר סובול

אלונה - מרכז

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/272E9C6A53F5BCBC422576A30051BD2B/$FILE/1D1740F16AB6DA49422576A3001EA202.html
תאריך: 
06/01/10
Case ID: 
2938_9
Case type: 
עב
שופטים : יוסף יוספי - שופט
יוסף יוספי - שופט
עורכי דין : אופיר סובול נדב דלומי
אופיר סובול
נדב דלומי
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system