אמג'ד דעאס

אמג'ד דעאס

כהן נ. סולטאני

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/47C70A1DE09AABE94225762700512A4F/$FILE/F62B3D37A3721987422576240036BA13.html
תאריך: 
04/09/09
Case ID: 
145_8
Case type: 
הפ
שופטים : גיל דניאל - שופט
גיל דניאל - שופט
עורכי דין : אמג'ד דעאס פרמינגר רותם
אמג'ד דעאס
פרמינגר רותם

בנבנישתי נ. רחמני

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/7B44F0886D52F3C54225753000556B3A/$FILE/E80986C9945012714225748500574CF6.html
תאריך: 
31/12/08
Case ID: 
26170_5
Case type: 
א
שופטים : תמר אברהמי
תמר אברהמי
עורכי דין : אביב אילון אמג'ד דעאס
אביב אילון
אמג'ד דעאס
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system