בימ"ש לעניינים מינהליים נצרת

ג'בארין נ' ועדת השחרורים

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/B42EAF909290563F422577060051D888/$FILE/4841840CB6FE2BEC4225770600256B45.html
תאריך: 
15/04/10
Case ID: 
0_0
Case type: 
עעא
שופטים : סגן הנשיא אברהם אברהם
סגן הנשיא אברהם אברהם

יקיר נ. מועצה

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/0A5F95106B5857B7422577030051755A/$FILE/31AF416FAED8EF6842257703002668D4.html
תאריך: 
12/04/10
Case ID: 
251_9
Case type: 
עתמ
שופטים : כב' השופטת אסתר הלמן
כב' השופטת אסתר הלמן

סאמר עלי כליבאת נ' ועדת השחרורים

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/CBF3D04765BD8670422576EA00518D3D/$FILE/569ABFDCE5981017422576E90040C077.html
תאריך: 
18/03/10
Case ID: 
0_0
Case type: 
עעא
שופטים : סגן הנשיא אברהם אברהם
סגן הנשיא אברהם אברהם

ריבוע כחול ישראל בע"מ נ' עיריית עפולה

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/2BDF6E7024420D1C422576E1005160ED/$FILE/90AE56646CC84376422576DF0026EBD0.html
תאריך: 
09/03/10
Case ID: 
0_0
Case type: 
עתמ
שופטים : "ודוק: גם בעבר כאשר נוסח החוק לא כלל את הסיפא הקובעת כי "תחילתו של אישור השרים בראשית שנת הכספים שבשלה הוא ניתן"
"ודוק: גם בעבר כאשר נוסח החוק לא כלל את הסיפא הקובעת כי "תחילתו של אישור השרים בראשית שנת הכספים שבשלה הוא ניתן"

ריבוע כחול ישראל בע"מ נ' עיריית עפולה

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/2BDF6E7024420D1C422576E1005160ED/$FILE/90AE56646CC84376422576DF0026EBD0.html
תאריך: 
09/03/10
Case ID: 
0_0
Case type: 
עתמ
שופטים : "ודוק: גם בעבר כאשר נוסח החוק לא כלל את הסיפא הקובעת כי "תחילתו של אישור השרים בראשית שנת הכספים שבשלה הוא ניתן"
"ודוק: גם בעבר כאשר נוסח החוק לא כלל את הסיפא הקובעת כי "תחילתו של אישור השרים בראשית שנת הכספים שבשלה הוא ניתן"

ג'ואדה יוסף נ' מ"י

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/8A941C66B77B4CD9422576E100517045/$FILE/485216B63012AC08422576E10035B3EC.html
תאריך: 
09/03/10
Case ID: 
0_0
Case type: 
עעא
שופטים : סגן הנשיא אברהם אברהם
סגן הנשיא אברהם אברהם

שירות בתי הסוהר- יגאל עמיר

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/D51EA96433958A81422576DC0051319B/$FILE/25CE0CD36382353F422576CB0032CA6B.html
תאריך: 
04/03/10
Case ID: 
1187_9
Case type: 
עעא
שופטים : דוד חשין
דוד חשין
עורכי דין : אבי מוסקוביץ'
אבי מוסקוביץ'

יהודה בר נ' הועדה המקומי

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/81538CBDB63D085E422576D50051EA8A/$FILE/5072B1CFC0909479422576D50031F1B0.html
תאריך: 
25/02/10
Case ID: 
129_8
Case type: 
עתמ
שופטים : אסתר הלמן
אסתר הלמן

יהודה בר נ' הועדה המקומי

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/81538CBDB63D085E422576D50051EA8A/$FILE/5072B1CFC0909479422576D50031F1B0.html
תאריך: 
25/02/10
Case ID: 
129_8
Case type: 
עתמ
שופטים : אסתר הלמן
אסתר הלמן

בי חסן שמייה להשקעות נ' מועצה מקומית ריינה

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/5700D9AFB49DBB73422576C700529731/$FILE/B17FA5EA8E310C6B422576C700321322.html
תאריך: 
11/02/10
Case ID: 
296_9
Case type: 
עתמ
שופטים : האינטרס הציבורי בהבטחת אמון הציבור בשיטת המכרזים בפרט ובמינהל הציבורי בכלל. 'בעניני מסירת עבודות על-פי מכרז לא נוכל לוותר על הצורך לשמור על קיום הכללים לפיהם חייבת הרשות לנהוג
האינטרס הציבורי בהבטחת אמון הציבור בשיטת המכרזים בפרט ובמינהל הציבורי בכלל. 'בעניני מסירת עבודות על-פי מכרז לא נוכל לוותר על הצורך לשמור על קיום הכללים לפיהם חייבת הרשות לנהוג
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system