סהר שכטר

סהר שכטר

עזאם גבאלי נ. מיטבית עתודות חב

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/1D22F13F8DA507A9422577050040D780/$FILE/BA4806F0E30FFBDE422577020034F5E2.html
תאריך: 
14/04/10
Case ID: 
11595_8
Case type: 
עב
שופטים : כב' השופט אילן איטח
כב' השופט אילן איטח
עורכי דין : חדי ג'א סהר שכטר
חדי ג'א
סהר שכטר
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system