אבראהים פיראס

אבראהים פיראס

עומייר עלי מוסא נ. ביטוח לאומי

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/635972E35D529998422575BB005793A9/$FILE/F78412D3AD913888422575B500478FEF.html
תאריך: 
19/05/09
Case ID: 
1043_9
Case type: 
בל
שופטים : מירון שוורץ
מירון שוורץ
עורכי דין : אבראהים פיראס מוניר ח'יר
אבראהים פיראס
מוניר ח'יר

עומייר עלי מוסא נ. ביטוח לאומי

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/635972E35D529998422575BB005793A9/$FILE/F78412D3AD913888422575B500478FEF.html
תאריך: 
19/05/09
Case ID: 
1043_9
Case type: 
בל
שופטים : מירון שוורץ
מירון שוורץ
עורכי דין : אבראהים פיראס מוניר ח'יר
אבראהים פיראס
מוניר ח'יר

מחמוד בקלה נ. עמותת תיאטרון

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/381653490C3C633B4225753400561984/$FILE/7E71C27DCF01A55D4225753100141A63.html
תאריך: 
04/01/09
Case ID: 
1638_8
Case type: 
עב
שופטים : מירון שוורץ
מירון שוורץ
עורכי דין : אבראהים פיראס חמאיסי עומר
אבראהים פיראס
חמאיסי עומר
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system