א. קפלון ואח'

א. קפלון ואח'

בלדב דוד נ. תיאתראות ישראל

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/43939AA73AFE3FD94225753D0055A1AF/$FILE/AF8EF031F5D4EA5D42257538002ED5D9.html
תאריך: 
13/01/09
Case ID: 
22940_6
Case type: 
א
שופטים : בלהה טולקובסקי
בלהה טולקובסקי
עורכי דין : א. קפלון ואח' ד. הדר ואח'
א. קפלון ואח'
ד. הדר ואח'
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system