אברילינג'י-לוי

אברילינג'י-לוי

 

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/D80420DFF96A90E1422575440056AEF2/$FILE/DE7E0EFCBC6BA1AD42257544002F90E6.html
תאריך: 
20/01/09
Case ID: 
2761_6
Case type: 
א
שופטים : (4) כמו כן תשא הנתבעת בשכר טרחת עורכי-דינו של התובע. על-פי הסכם שכר הטרחה (מוצג 13 מטעם התובע) עומד שכר הטרחה על 1
(4) כמו כן תשא הנתבעת בשכר טרחת עורכי-דינו של התובע. על-פי הסכם שכר הטרחה (מוצג 13 מטעם התובע) עומד שכר הטרחה על 1
עורכי דין : אברילינג'י-לוי מיכאלי
אברילינג'י-לוי
מיכאלי
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system