פלילים

כל הקשור בסדר דין פלילי

EMIKOLATIF נ' מדינתישראל

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/B75B4C3799B9093642257526005629D6/$FILE/7E53B53A2D37BC43422575200037FE95.html
תאריך: 
21/12/08
Case ID: 
8738_8
Case type: 
עתמ
שופטים : יהודית צור
יהודית צור
עורכי דין : בדארנה וסאם
בדארנה וסאם

קרבסי נ. מדינת ישראל

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/862886AEC6509D434225752300560A39/$FILE/98C268F64BD03F0A4225751C0048253D.html
תאריך: 
18/12/08
Case ID: 
2665_8
Case type: 
עפ
שופטים : י' נועם
י' נועם

המטה למען ארץ נ. מ"י פמי

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/E6451DE1A48D31F84225752300563A71/$FILE/C0A0B9902CED22074225752100343413.html
תאריך: 
18/12/08
Case ID: 
0_0
Case type: 
עפא
עורכי דין : אביעד
אביעד
שופטים : ערעור על החלטת בית משפט השלום בירושלים (כב' השופט א' טננבוים) בתיק ק"פ 102/08 מיום 26.8.08 בו נמחקה הקובלנה שהגיש המערער כנגד המשיבה.
ערעור על החלטת בית משפט השלום בירושלים (כב' השופט א' טננבוים) בתיק ק"פ 102/08 מיום 26.8.08 בו נמחקה הקובלנה שהגיש המערער כנגד המשיבה.

עוסמאן נ. מ"י פמי פא-מ.אדומים-08\30433

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/7EF1CD264B9FA00B42257523005617E8/$FILE/14C8E2062A3957E64225751F00451B9F.html
תאריך: 
18/12/08
Case ID: 
2655_8
Case type: 
עפ
שופטים : ערעור על גזר דינו של בית משפט השלום בירושלים (כב' השופט מינץ) מיום 3.7.2008 בת"פ 5613/08.
ערעור על גזר דינו של בית משפט השלום בירושלים (כב' השופט מינץ) מיום 3.7.2008 בת"פ 5613/08.
עורכי דין : אגבריה שגיא אופיר מפרקליטות מחוז
אגבריה
שגיא אופיר מפרקליטות מחוז

בנימין אליהו נ. כרומוזום גנטיק

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/EED366A20EE80497422575230065CC1A/$FILE/2576DC271F08F4624225729400443ADF.html
תאריך: 
18/12/08
Case ID: 
39227_5
Case type: 
א
שופטים : מנחם קליין
מנחם קליין

 

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/457F3E54887ECA16422575230065CDD5/$FILE/4521A3151BF5930A422572AD00487531.html
תאריך: 
18/12/08
Case ID: 
16583_5
Case type: 
א
שופטים : מנחם קליין
מנחם קליין

כהן נ. סט פוינט מוצרי צריכה בע

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/2BE7C68513F7E062422575230055AE57/$FILE/B3641E2B18BCAB78422574FF003A61E7.html
תאריך: 
18/12/08
Case ID: 
158073_2
Case type: 
א
שופטים : חנה ינון
חנה ינון
עורכי דין : א. בית –הלוי ערן פלס שאול אהרון
א. בית –הלוי
ערן פלס
שאול אהרון

אצחק בדוי חליל ואח' נ' המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/509848B71D29DBA5422575230056DF40/$FILE/7ECDC22FF1F5C55042257523003ADD7E.html
תאריך: 
18/12/08
Case ID: 
0_0
Case type: 
א
שופטים : סגן נשיא
סגן נשיא

חדד אגברהם נ' משרד החינוך

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/B207CB6F84285FE74225752300560328/$FILE/96C7B6FAAF9336E44225751C002584F0.html
תאריך: 
18/12/08
Case ID: 
8683_8
Case type: 
עתמ
שופטים : יהודית צור
יהודית צור
עורכי דין : מיכל גרינבוים ציון גבאי
מיכל גרינבוים
ציון גבאי
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system