י' נועם

י' נועם

עבאסי נ. מדינת ישראל

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/BCB6F5DF83386C76422576D3005197D0/$FILE/1DEAE02F392384B8422576C7003BF32C.html
תאריך: 
23/02/10
Case ID: 
5076_9
Case type: 
עפ
שופטים : י' נועם
י' נועם
עורכי דין : א' אגולסקי ז'
א' אגולסקי
ז'

נאדר סב נ. שר הפנים

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/B7D577085B374E6C4225766800624C76/$FILE/DE9752CE3A2E7C3D422576650038A42C.html
תאריך: 
08/11/09
Case ID: 
8270_8
Case type: 
עתמ
שופטים : י' נועם
י' נועם
עורכי דין : ל' צמל
ל' צמל

ערמין אימאן נ. משרד הפנים

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/60E81EAE61AC0F6E422576650057D477/$FILE/C86C02163387C73E4225765D00350DFF.html
תאריך: 
05/11/09
Case ID: 
8759_8
Case type: 
עתמ
שופטים : י' נועם
י' נועם
עורכי דין : ז' נג'יב
ז' נג'יב

פאדיה זרינה נ. משרד הפנים

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/475F8E9D747B686F422576620061DA6E/$FILE/EBA7AC6669E0C3264225765E002773DE.html
תאריך: 
02/11/09
Case ID: 
8332_8
Case type: 
עתמ
שופטים : י' נועם
י' נועם
עורכי דין : ל' צמל
ל' צמל

ת' כ' ואח' נ' פרופ' היס ואח'

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/D96E29C5C70EDB9E422576570051FE54/$FILE/1A72A2C678A0B93942257657002FAA94.html
תאריך: 
22/10/09
Case ID: 
4417_2
Case type: 
א
שופטים : י' נועם
י' נועם
עורכי דין : מ' צ'רקה וע' דרור
מ' צ'רקה וע' דרור

אורלנצ'יק נ. מדינת ישראל

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/EE59E5EA691E4C954225762D005256F4/$FILE/0AAB60D6E7BEEB054225762A0042AC3D.html
תאריך: 
10/09/09
Case ID: 
4325_9
Case type: 
עפ
שופטים : י' נועם
י' נועם
עורכי דין : ר' שטוב
ר' שטוב

בן דוד נ' מדינת ישראל

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/0CC62B5F1F31177C422576290061C252/$FILE/EDAC42839675028B4225762600333D61.html
תאריך: 
06/09/09
Case ID: 
4659_9
Case type: 
עפ
שופטים : י' נועם
י' נועם
עורכי דין : א' י' עצמי
א'
י' עצמי

בן דוד נ' מדינת ישראל

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/0CC62B5F1F31177C422576290061C252/$FILE/EDAC42839675028B4225762600333D61.html
תאריך: 
06/09/09
Case ID: 
4659_9
Case type: 
עפ
שופטים : י' נועם
י' נועם
עורכי דין : א' י' עצמי
א'
י' עצמי

בשארה אניס נ. מדינת ישראל

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/701323853325B4474225761800671DC4/$FILE/C78322EF6B71C8B142257617002EB676.html
תאריך: 
20/08/09
Case ID: 
2758_8
Case type: 
עפ
שופטים : י' נועם
י' נועם
עורכי דין : ר' וכילה
ר' וכילה

בשארה אניס נ. מדינת ישראל

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/701323853325B4474225761800671DC4/$FILE/C78322EF6B71C8B142257617002EB676.html
תאריך: 
20/08/09
Case ID: 
2758_8
Case type: 
עפ
שופטים : י' נועם
י' נועם
עורכי דין : ר' וכילה
ר' וכילה
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system