הסכמי ממון

דיני ירושה

סיווגים

דיני ירושה הינו תחום הכולל בתוכו את הטיפול בצוואות, עזבונות ויורשים ומטופל על ידי עורכי דין המתמחים בדיני ירושה.
תחום דיני ירושה מתייחס להבט משפטי של כתיבת צוואה ומימושה בהתאם לרצונות של כותב הצוואה ובהתאם לחוק.
 
מהי בעצם צוואה ?
צוואה הינה פירוט של אדם באשר לטיפול ברכושו לאחר מותו, כלומר מי מבין קרוביו יירש אותו, מה יקבל כל אחד ולעיתים באילו תנאים. תנאי הכרחי לחוקיות הצוואה הינה העובדה כי היא נעשית מרצונו החופשי של האדם, כאשר הוא מודע למעשיו, ללא איום או כפיה.
 

הסכמי ממון

סיווגים

מהו הסכם ממון ?
יחסי הרכוש בין בני זוג במקרה של נישואין או פטירה מוסדרים על ידי חוק יחסי ממון בין בני-זוג, תשל"ג (1973).
לפי החוק, סיום נישואין כל אחד מבני הזוג זכאי למחצית שווה מכל הנכסים שנצברו במהלך חייהם המשותפים תחת קורת גג אחת, ובכלל זה גם בתים, נכסי מקרקעין ודירות, מכוניות, תוכניות חיסכון, קופות גמל, ניירות ערך, בעלות על עסקים, פנסיה, ביטוחים ועוד עוד.
 
במידה ובני זוג העומדים להינשא מעוניינים להסדיר את חלוקת הרכוש שלהם על פי חוק זה לפני החתונה, עליהם לערוך הסכם ממון.

נישואים אזרחיים \ נישואין אזרחיים

סיווגים

נישואים אזרחיים מוגדרים כנישואים המאושרים על ידי המדינה ולא על ידי מוסד דתי.

שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system