אילן סופר - שופט

אילן סופר - שופט

אליהו שמואל נ. ביטוח לאומי- סניף באר שבע

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/C4405057F9612D4D4225762C00621E5E/$FILE/04550397B1BD28E7422576150037DE68.html
תאריך: 
09/09/09
Case ID: 
3332_8
Case type: 
בל
שופטים : אילן סופר - שופט
אילן סופר - שופט

משרד התמ"ת מחלקה נ. אבו זלטה פ

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/9E0FF34D98FE23104225762A0051822D/$FILE/63738CCCDCC5D9294225761D00504409.html
תאריך: 
07/09/09
Case ID: 
1770_8
Case type: 
פ
שופטים : אילן סופר - שופט
אילן סופר - שופט

משרד התמ"ת מחלקה נ. שץ אלדד

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/B18CC58209AE439D4225762A005182CF/$FILE/729D842FC5BC20174225761D004F6E37.html
תאריך: 
07/09/09
Case ID: 
1720_8
Case type: 
פ
שופטים : אילן סופר - שופט
אילן סופר - שופט

משרד התמ"ת מחלקה נ. פנחס כהן

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/C0BA387EC1DB537E4225762A00518097/$FILE/07CCAB8B86B57A104225761D004F6F0A.html
תאריך: 
07/09/09
Case ID: 
1750_8
Case type: 
פ
שופטים : אילן סופר - שופט
אילן סופר - שופט

משרד התמ"ת מחלקה נ. א.ג.מ. שיק

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/96900DFBE9B7A8E24225762A0051835C/$FILE/EA2F849E125F697C4225761D004F6F6F.html
תאריך: 
07/09/09
Case ID: 
1752_8
Case type: 
פ
שופטים : אילן סופר - שופט
אילן סופר - שופט

משרד התמ"ת מחלקה נ. שץ אלדד

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/B18CC58209AE439D4225762A005182CF/$FILE/729D842FC5BC20174225761D004F6E37.html
תאריך: 
07/09/09
Case ID: 
1720_8
Case type: 
פ
שופטים : אילן סופר - שופט
אילן סופר - שופט

משרד התמ"ת מחלקה נ. סאנסט יזום

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/7A49AE8755AA58384225762A005181A2/$FILE/4FDB5E89DB21D6C44225761D004E98E9.html
תאריך: 
07/09/09
Case ID: 
1334_8
Case type: 
פ
שופטים : אילן סופר - שופט
אילן סופר - שופט

משרד התמ"ת מחלקה נ. סאנסט יזום

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/7A49AE8755AA58384225762A005181A2/$FILE/4FDB5E89DB21D6C44225761D004E98E9.html
תאריך: 
07/09/09
Case ID: 
1334_8
Case type: 
פ
שופטים : אילן סופר - שופט
אילן סופר - שופט

יצחק בוחניק - בנק לאומי לישראל

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/ED432E35C93D77D7422576260051DEF4/$FILE/CC0CA097BB41DD9E42257626002AEB42.html
תאריך: 
03/09/09
Case ID: 
2440_9
Case type: 
עב
שופטים : אילן סופר - שופט
אילן סופר - שופט

יצחק בוחניק - בנק לאומי לישראל

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/ED432E35C93D77D7422576260051DEF4/$FILE/CC0CA097BB41DD9E42257626002AEB42.html
תאריך: 
03/09/09
Case ID: 
2440_9
Case type: 
עב
שופטים : אילן סופר - שופט
אילן סופר - שופט
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system