שופט

שופט

בקר נ. בטוח לאומי-סניף ירושלים

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/369B0B39937769A14225770D0051A0F1/$FILE/B2F0F190BAC10BE34225770C00456FED.html
תאריך: 
22/04/10
Case ID: 
10358_9
Case type: 
בל
שופטים : שופט
שופט

בקר נ. בטוח לאומי-סניף ירושלים

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/369B0B39937769A14225770D0051A0F1/$FILE/B2F0F190BAC10BE34225770C00456FED.html
תאריך: 
22/04/10
Case ID: 
10358_9
Case type: 
בל
שופטים : שופט
שופט

אבו גומעה עלאא נ. תוכנית מהל"ב

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/755C5EE5605AC20D4225770C005149BB/$FILE/51929ABBF39276B0422576E00020949F.html
תאריך: 
21/04/10
Case ID: 
3685_9
Case type: 
עב
שופטים : שופט
שופט
עורכי דין : בר-און עירית
בר-און עירית

מיכאל כהן עמרני נ. הניה גרשמן

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/FEAB13D4B415ACC2422577040051456E/$FILE/391137E1C86E157F422576FD002144AC.html
תאריך: 
13/04/10
Case ID: 
5673_9
Case type: 
דמ
שופטים : שופט
שופט

" מזן אברהם נ. רן שרון חנות

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/B27A7C59187A9C534225770400513B32/$FILE/2417BD1DAB35EA45422576F1002B8797.html
תאריך: 
13/04/10
Case ID: 
5641_9
Case type: 
דמ
שופטים : שופט
שופט

וואאל נ. אקסטרא פוד בע"מ

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/CFE2FA4797EF0566422576E300515A46/$FILE/EB124B4719F0F9C3422576E2002DD16A.html
תאריך: 
11/03/10
Case ID: 
5159_9
Case type: 
דמ
שופטים : שופט
שופט

(..חברת אלקטרו סל נ. ששון אליהו )בתיק ששון נ. חברת אלקטרו ס

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/57E51FCF17E67656422576E3005158F1/$FILE/52874A6822041D1C422576E2003321B9.html
תאריך: 
11/03/10
Case ID: 
2042_8
Case type: 
עב
שופטים : שופט
שופט

גזולי נ. מדינת ישראל - אגף משר

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/099DDF6EDCFE0EB1422576BD00513BE8/$FILE/B1352276882F4987422576AA00447D8E.html
תאריך: 
01/02/10
Case ID: 
2086_7
Case type: 
עב
שופטים : שופט
שופט
עורכי דין : גבאי עובדיה
גבאי עובדיה

יוכבד ביאזי נ' יעקב פודים

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/26C1BAB2A4621F45422576AF00513A53/$FILE/02E681C008939C06422576950046EE5D.html
תאריך: 
18/01/10
Case ID: 
5777_9
Case type: 
דמ
שופטים : שופט
שופט

יוכבד ביאזי נ' יעקב פודים

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/26C1BAB2A4621F45422576AF00513A53/$FILE/02E681C008939C06422576950046EE5D.html
תאריך: 
18/01/10
Case ID: 
5777_9
Case type: 
דמ
שופטים : שופט
שופט
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system