יחזקאל הראל

יחזקאל הראל

טהה נ' כלל

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/160369B258150A5C422575FA00570D86/$FILE/5342EB5B0C56044E422575FA002DC6CE.html
תאריך: 
21/07/09
Case ID: 
167302_9
Case type: 
א
שופטים : יחזקאל הראל
יחזקאל הראל
עורכי דין : אורי ירון פסקא
אורי ירון
פסקא

שוסטרמן מאיה נ' אלמליח חנניה

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/39B67E9A6F5EA928422575A80065C355/$FILE/6E7E2AA82F32D87B422575740024CDE9.html
תאריך: 
30/04/09
Case ID: 
25870_5
Case type: 
א
שופטים : יחזקאל הראל
יחזקאל הראל
עורכי דין : אילן קנר מיכל ברנד ואח'
אילן קנר
מיכל ברנד ואח'

שוסטרמן מאיה נ' אלמליח חנניה

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/39B67E9A6F5EA928422575A80065C355/$FILE/6E7E2AA82F32D87B422575740024CDE9.html
תאריך: 
30/04/09
Case ID: 
25870_5
Case type: 
א
שופטים : יחזקאל הראל
יחזקאל הראל
עורכי דין : אילן קנר מיכל ברנד ואח'
אילן קנר
מיכל ברנד ואח'

אור טל קלושניר נ. פנינה מיכלסו

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/C5E0FFAD7536B13E4225759D0055D75A/$FILE/09EEDB4F03291F394225758F0027DA85.html
תאריך: 
19/04/09
Case ID: 
34724_5
Case type: 
א
שופטים : יחזקאל הראל
יחזקאל הראל
עורכי דין : אילן ירון יעקב לביא משה עבדי פנחס גרון
אילן ירון
יעקב לביא
משה עבדי
פנחס גרון

בס ירין נ' מנורה ואח'

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/62522B7FCCF8FE7C4225759200553BEB/$FILE/5D3008855A20A5DE42257588004383F6.html
תאריך: 
08/04/09
Case ID: 
32993_7
Case type: 
א
שופטים : יחזקאל הראל
יחזקאל הראל
עורכי דין : ברנד מיכל ואח' רשף רון ואח'
ברנד מיכל ואח'
רשף רון ואח'

בס ירין נ' מנורה ואח'

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/62522B7FCCF8FE7C4225759200553BEB/$FILE/5D3008855A20A5DE42257588004383F6.html
תאריך: 
08/04/09
Case ID: 
32993_7
Case type: 
א
שופטים : יחזקאל הראל
יחזקאל הראל
עורכי דין : ברנד מיכל ואח' רשף רון ואח'
ברנד מיכל ואח'
רשף רון ואח'

 

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/4BF03112D4696B754225758A0056561D/$FILE/E7E4D537308B785B42257589005C0B90.html
תאריך: 
31/03/09
Case ID: 
30006_6
Case type: 
א
שופטים : יחזקאל הראל
יחזקאל הראל
עורכי דין : חיות חיים דוד רשף רון
חיות חיים דוד
רשף רון

-עזריה נ. כלל חברה לביטוח בע"מ

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/0F085678E3185FF74225757E00554A21/$FILE/FD0E5ABFE473217A4225757C004A8155.html
תאריך: 
19/03/09
Case ID: 
152824_9
Case type: 
א
שופטים : יחזקאל הראל
יחזקאל הראל
עורכי דין : חרל"פ עמיקם מרדכי זוכוביצקי
חרל"פ עמיקם
מרדכי זוכוביצקי

 

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/D1BFF21B297831D24225757C00563799/$FILE/AF33B9A5013E3BB44225757B002ECF19.html
תאריך: 
17/03/09
Case ID: 
48664_7
Case type: 
א
שופטים : יחזקאל הראל
יחזקאל הראל
עורכי דין : הוכפלד מורד לימור חרל"פ עמיקם ואח'
הוכפלד מורד לימור
חרל"פ עמיקם ואח'

שרון אופיר נ. פניקס הישראלי בע

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/A8803070F5C3122C4225757B00556833/$FILE/83D2DCB28E352BCE4225757A00428C81.html
תאריך: 
16/03/09
Case ID: 
62534_5
Case type: 
א
שופטים : יחזקאל הראל
יחזקאל הראל
עורכי דין : אליה אסף רנרט יוסי
אליה אסף
רנרט יוסי
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system