א' גדות

א' גדות

גיטי שחור נ. עיריית י-ם

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/034BF2E13DA62B304225767A005167AD/$FILE/E410BE9B470724CC4225767A0028B158.html
תאריך: 
26/11/09
Case ID: 
3278_9
Case type: 
עא
שופטים : כב' השופט משה הכהן
כב' השופט משה הכהן
עורכי דין : א' גדות ד' שוסהיים
א' גדות
ד' שוסהיים

ג' ש' נ' עיריית ירושלים

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/50B5436293061C474225758A0056A296/$FILE/5D7A46A47F1CF5A04225758A00210E87.html
תאריך: 
31/03/09
Case ID: 
16104_8
Case type: 
א
שופטים : א' דראל
א' דראל
עורכי דין : א' גדות נגד
א' גדות
נגד
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system