אפרת מזרחי-שנצר

אפרת מזרחי-שנצר

מילצ`ן נ. בריי דיאנה דינה

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/D7836F69D51E19B3422575A600561725/$FILE/17CD9BDB1253D519422575A6002400CE.html
תאריך: 
28/04/09
Case ID: 
200543_8
Case type: 
הפ
שופטים : כב' השופט אטדגי יונה
כב' השופט אטדגי יונה
עורכי דין : אפרת מזרחי-שנצר מירי ברונו
אפרת מזרחי-שנצר
מירי ברונו

מילצ`ן נ. בריי דיאנה דינה

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/D7836F69D51E19B3422575A600561725/$FILE/17CD9BDB1253D519422575A6002400CE.html
תאריך: 
28/04/09
Case ID: 
200543_8
Case type: 
הפ
שופטים : כב' השופט אטדגי יונה
כב' השופט אטדגי יונה
עורכי דין : אפרת מזרחי-שנצר מירי ברונו
אפרת מזרחי-שנצר
מירי ברונו

לכיש מושב עובדים נ' חברת כביש חוצה ישראל

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/4B2562A03EFAC026422575910055EDC9/$FILE/8BB75B2BB124C2EE422575890024E0BC.html
תאריך: 
07/04/09
Case ID: 
617_7
Case type: 
וע
שופטים : דנצינגר באותו העניין
דנצינגר באותו העניין
עורכי דין : - נ ג אפרת מזרחי-שנצר
- נ ג
אפרת מזרחי-שנצר

לכיש מושב עובדים נ' חברת כביש חוצה ישראל

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/4B2562A03EFAC026422575910055EDC9/$FILE/8BB75B2BB124C2EE422575890024E0BC.html
תאריך: 
07/04/09
Case ID: 
617_7
Case type: 
וע
שופטים : דנצינגר באותו העניין
דנצינגר באותו העניין
עורכי דין : - נ ג אפרת מזרחי-שנצר
- נ ג
אפרת מזרחי-שנצר
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system