בית משפט מחוזי באר שבע

קירט נ. מ"י פמד פ פא-אילת-3641/2005

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/700EA3930FEE6AFB422576A4005183B4/$FILE/027CF38901BD68574225769B00520C93.html
תאריך: 
07/01/10
Case ID: 
6524_9
Case type: 
עפ
שופטים : השופט י. אלון - נשיא
השופט י. אלון - נשיא
עורכי דין : ט. אדיר - כהן י. רבינוביץ
ט. אדיר - כהן
י. רבינוביץ

הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון נ' אילן בן שמעון

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/FBB5B91BB32BE128422576A40051EDBA/$FILE/2447314B9F0EF071422576A400255872.html
תאריך: 
07/01/10
Case ID: 
6317_9
Case type: 
עפ
שופטים : המשפט. ערים אנו ומבינים אנו לנימוקיהם של המשיבים
המשפט. ערים אנו ומבינים אנו לנימוקיהם של המשיבים

(.. גרוס נ. בנק לאומי לישר כלל-לאומי-57000/46

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/4C2CE836A63F2176422576A3005132E0/$FILE/536AC247CF5046084225765E0023C81B.html
תאריך: 
06/01/10
Case ID: 
1020_9
Case type: 
עא
שופטים : א' ואגו
א' ואגו
עורכי דין : גרטנר ליאור אייזנפלד - רזניק – בן- ציון
גרטנר
ליאור אייזנפלד -
רזניק – בן- ציון

(.. גרוס נ. בנק לאומי לישר כלל-לאומי-57000/46

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/4C2CE836A63F2176422576A3005132E0/$FILE/536AC247CF5046084225765E0023C81B.html
תאריך: 
06/01/10
Case ID: 
1020_9
Case type: 
עא
שופטים : א' ואגו
א' ואגו
עורכי דין : גרטנר ליאור אייזנפלד - רזניק – בן- ציון
גרטנר
ליאור אייזנפלד -
רזניק – בן- ציון

ציונה לב נ. גורן

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/6E6A239556753720422576A20051D3DD/$FILE/89354E1B3D1CB614422576990054D84C.html
תאריך: 
05/01/10
Case ID: 
5359_8
Case type: 
א
שופטים : ו. מרוז - שופטת
ו. מרוז - שופטת
עורכי דין : בית הלוי בן דוד גורן אלון
בית הלוי
בן דוד
גורן אלון

כראדי נ. ו.מח.לתכנון ובניה מחוועד-ו מחז-דרום-60/01

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/1F8700DAC1308F29422576A200512750/$FILE/C070CE4B3F2F0554422574EB0025825B.html
תאריך: 
05/01/10
Case ID: 
5186_8
Case type: 
עפ
שופטים : יוסף אלון - שופט
יוסף אלון - שופט

י.ש. עבודות נ. אגף המכס והמע"מ

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/96BA649B7CF13D07422576A20051468B/$FILE/65B6AAFDAC49B584422574540049FCC9.html
תאריך: 
05/01/10
Case ID: 
1506_5
Case type: 
עש
שופטים : יוסף אלון – שופט
יוסף אלון – שופט

אלגרבלי נ. קצין תגמולים

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/53A016EBE8BE1941422576A200624037/$FILE/54F5817A42DB8082422576920049DC1A.html
תאריך: 
05/01/10
Case ID: 
1108_8
Case type: 
עא
שופטים : ס. נשיא
ס. נשיא
עורכי דין : עו"ד קפשוק נפתלי קולסקי טל קפשוק נפתלי
עו"ד קפשוק נפתלי
קולסקי טל
קפשוק נפתלי

רחמים שדה נגד צבי גוטמן

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/20E3EB1347030FC6422576A100514D7F/$FILE/6ADBC753878D134042257662003AE2D3.html
תאריך: 
04/01/10
Case ID: 
1084_9
Case type: 
עא
שופטים : יוסף אלון
יוסף אלון
עורכי דין : ע. שדה
ע. שדה

שלמה ג'רפי נ' מ"י

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/419F7795EA2AF223422576A100515B52/$FILE/F10C847BA0FBD40A4225768000269FD5.html
תאריך: 
04/01/10
Case ID: 
1192_7
Case type: 
עא
עורכי דין : אגברייה הילאל
אגברייה הילאל
שופטים : כב' השופט אריאל ואגו
כב' השופט אריאל ואגו
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system