אבנר פינקלשטיין

אבנר פינקלשטיין

הום סנטר נ' הממונה ואח'

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/B6238D0DAAB6F6744225759F00559A7D/$FILE/32E2C0A8ABF3F8674225758B0022D471.html
תאריך: 
21/04/09
Case ID: 
802_8
Case type: 
הע
שופטים : מרים מזרחי
מרים מזרחי
עורכי דין : אבנר פינקלשטיין מ. הלפרין ו צבי אגמון ו
אבנר פינקלשטיין
מ. הלפרין ו
צבי אגמון ו
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system