אורן סודאי

אורן סודאי

שבאבו משה נגד המל"ל

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/E57C8EC813C6BDFC422576770051565D/$FILE/2E7594DF2A32122842257661003CFC03.html
תאריך: 
23/11/09
Case ID: 
2316_8
Case type: 
בל
עורכי דין : אורן סודאי
אורן סודאי
שופטים : כב' השופטת ורד שפר
כב' השופטת ורד שפר

שבאבו משה נגד המל"ל

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/E57C8EC813C6BDFC422576770051565D/$FILE/2E7594DF2A32122842257661003CFC03.html
תאריך: 
23/11/09
Case ID: 
2316_8
Case type: 
בל
עורכי דין : אורן סודאי
אורן סודאי
שופטים : כב' השופטת ורד שפר
כב' השופטת ורד שפר

בן דוד דניאל נ. בטוח לאומי-סני

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/8D75B94ED5DA9D464225766B0051633F/$FILE/F4870D2B65A571EE422576530043F059.html
תאריך: 
11/11/09
Case ID: 
1038_7
Case type: 
בל
שופטים : אילן סופר
אילן סופר
עורכי דין : אורן סודאי
אורן סודאי

אשכנזי אמציה נ. המל"ל

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/63D021F5805C6ABF422575C1005666FF/$FILE/169425DB31462A15422575B5003D96B9.html
תאריך: 
25/05/09
Case ID: 
0_0
Case type: 
בל
שופטים : נשיאה
נשיאה
עורכי דין : אורן סודאי
אורן סודאי

יצחק נחום נ. המל"ל

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/524FED19DC1CCC0A422575A500557E50/$FILE/01399DA238157A6E422574720038B45C.html
תאריך: 
27/04/09
Case ID: 
1277_6
Case type: 
בל
עורכי דין : אורן סודאי
אורן סודאי
שופטים : כב' השופטת ורד שפר
כב' השופטת ורד שפר

יצחק נחום נ. המל"ל

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/524FED19DC1CCC0A422575A500557E50/$FILE/01399DA238157A6E422574720038B45C.html
תאריך: 
27/04/09
Case ID: 
1277_6
Case type: 
בל
עורכי דין : אורן סודאי
אורן סודאי
שופטים : כב' השופטת ורד שפר
כב' השופטת ורד שפר

הייב אאיד נ. המל"ל

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/1B554ED16E02772A4225753D00561FCB/$FILE/483705AFEE6251D94225753C002D6893.html
תאריך: 
13/01/09
Case ID: 
1824_8
Case type: 
בל
שופטים : נשיאה
נשיאה
עורכי דין : אורן סודאי
אורן סודאי

נמרוד לוי נ. המוסד לביטוח לאומי

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/A09FB30F73B1CB9B4225752A00564D8A/$FILE/6675AA9BB9B2560642257529003B6155.html
תאריך: 
25/12/08
Case ID: 
1540_8
Case type: 
בל
שופטים : נשיאה
נשיאה
עורכי דין : אורן סודאי
אורן סודאי

עמרוסי שלום נ. ביטוח לאומי

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/6EF73E47EF4667524225752A005655FD/$FILE/F4394CB38BB6211C42257529003B1039.html
תאריך: 
25/12/08
Case ID: 
1840_8
Case type: 
בל
שופטים : נשיאה
נשיאה
עורכי דין : אורן סודאי
אורן סודאי

יהושע שמכה נ. המוסד לביטוח לאומי

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/7028B28FC53A1AA6422575280055C98A/$FILE/E9862A6C2A9F0D874225752700341D50.html
תאריך: 
23/12/08
Case ID: 
2585_7
Case type: 
בל
שופטים : נשיאה
נשיאה
עורכי דין : אורן סודאי
אורן סודאי
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system