א. מרשי מפמ"ד

א. מרשי מפמ"ד

סלפטי נ' הועדה המחוזית

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/88628070628B0753422575D100559DC0/$FILE/968FD00111F29B72422575730021DA70.html
תאריך: 
10/06/09
Case ID: 
426_7
Case type: 
עתמ
שופטים : ס. נשיא
ס. נשיא
עורכי דין : א. מרשי מפמ"ד נגד ש. פז
א. מרשי מפמ"ד
נגד
ש. פז

סלפטי נ' הועדה המחוזית

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/88628070628B0753422575D100559DC0/$FILE/968FD00111F29B72422575730021DA70.html
תאריך: 
10/06/09
Case ID: 
426_7
Case type: 
עתמ
שופטים : ס. נשיא
ס. נשיא
עורכי דין : א. מרשי מפמ"ד נגד ש. פז
א. מרשי מפמ"ד
נגד
ש. פז
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system