איתי בסיס

איתי בסיס

אריאל גבאי נ. גאון-חברה לבנין

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/902D640DC006D22D422575DC0055B1FC/$FILE/1448C89AA471BC98422575D20039FFEB.html
תאריך: 
21/06/09
Case ID: 
43516_6
Case type: 
א
שופטים : רחמים כהן
רחמים כהן
עורכי דין : איתי בסיס
איתי בסיס

אריאל גבאי נ. גאון-חברה לבנין

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/902D640DC006D22D422575DC0055B1FC/$FILE/1448C89AA471BC98422575D20039FFEB.html
תאריך: 
21/06/09
Case ID: 
43516_6
Case type: 
א
שופטים : רחמים כהן
רחמים כהן
עורכי דין : איתי בסיס
איתי בסיס
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system