4 . מנולייד אלקטרומכניקה

4 . מנולייד אלקטרומכניקה

אי.פי.אי.ישראל נ. עיריית פתח

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/BA322F1207BF7371422575F100573D13/$FILE/DE3A220AF603B13E422575E60029877C.html
תאריך: 
12/07/09
Case ID: 
1604_8
Case type: 
עתמ
שופטים : גדות שרה
גדות שרה
עורכי דין : 2. החברה למשק וכלכלה של השלטון 3 . מנכ"ל משרד הפנים 4 . מנולייד אלקטרומכניקה גד מינא
2. החברה למשק וכלכלה של השלטון
3 . מנכ"ל משרד הפנים
4 . מנולייד אלקטרומכניקה
גד מינא
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system