אילין - בנתאי

אילין - בנתאי

- חטיב עבד אלחכים נ. הראל בע"מ

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/8EF186265079367B422575F400629F11/$FILE/A7C7E024CA18827C422575F400228C9E.html
תאריך: 
15/07/09
Case ID: 
2997_6
Case type: 
א
שופטים : ר. אמיר
ר. אמיר
עורכי דין : אילין - בנתאי דעאס אמג'ד מיש
אילין - בנתאי
דעאס אמג'ד
מיש
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system