אבי שץ

אבי שץ

משק נ' הממונה לפי חוק היטלי סחר

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/8F18C9D5423A3DDA42257642006207B6/$FILE/76972C9ED2CB0EF642257642004A1C00.html
תאריך: 
01/10/09
Case ID: 
0_0
Case type: 
עתמ
שופטים : נעם סולברג
נעם סולברג
עורכי דין : אבי שץ אביגדור יעל עומר ווגנר תומר דור
אבי שץ
אביגדור
יעל
עומר ווגנר
תומר דור

משק נ' הממונה לפי חוק היטלי סחר

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/8F18C9D5423A3DDA42257642006207B6/$FILE/76972C9ED2CB0EF642257642004A1C00.html
תאריך: 
01/10/09
Case ID: 
0_0
Case type: 
עתמ
שופטים : נעם סולברג
נעם סולברג
עורכי דין : אבי שץ אביגדור יעל עומר ווגנר תומר דור
אבי שץ
אביגדור
יעל
עומר ווגנר
תומר דור

אוסיילי חב' נ. פיניציה מפעלי

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/26B6D4979C80AEFB422575F90065BFE0/$FILE/51A146E74D552FDC422575E700481598.html
תאריך: 
20/07/09
Case ID: 
2545_5
Case type: 
א
עורכי דין : אבי שץ
אבי שץ
שופטים : הנתבעת הפנתה בסיכומיה
הנתבעת הפנתה בסיכומיה

אוסיילי חב' נ. פיניציה מפעלי

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/26B6D4979C80AEFB422575F90065BFE0/$FILE/51A146E74D552FDC422575E700481598.html
תאריך: 
20/07/09
Case ID: 
2545_5
Case type: 
א
עורכי דין : אבי שץ
אבי שץ
שופטים : הנתבעת הפנתה בסיכומיה
הנתבעת הפנתה בסיכומיה
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system