אבנר סאלם

אבנר סאלם

שמעון בר מזל נ. זהבה גולדברג

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/CCADEAA2814976D6422576500061B938/$FILE/993A83366690E28C422576500040B11A.html
תאריך: 
15/10/09
Case ID: 
3264_9
Case type: 
עא
שופטים : ערעור וערעור שכנגד על פסק-דינו של בית-משפט שלום בירושלים (כב' השופט מ' ברעם)
ערעור וערעור שכנגד על פסק-דינו של בית-משפט שלום בירושלים (כב' השופט מ' ברעם)
עורכי דין : אבנר סאלם ינור ברטנטל
אבנר סאלם
ינור ברטנטל

שמעון בר מזל נ. זהבה גולדברג

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/CCADEAA2814976D6422576500061B938/$FILE/993A83366690E28C422576500040B11A.html
תאריך: 
15/10/09
Case ID: 
3264_9
Case type: 
עא
שופטים : ערעור וערעור שכנגד על פסק-דינו של בית-משפט שלום בירושלים (כב' השופט מ' ברעם)
ערעור וערעור שכנגד על פסק-דינו של בית-משפט שלום בירושלים (כב' השופט מ' ברעם)
עורכי דין : אבנר סאלם ינור ברטנטל
אבנר סאלם
ינור ברטנטל
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system