חנה טרכטינגוט

חנה טרכטינגוט

דיין אליהו נ. בטוח לאומי-סניף

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/CC2DAEC65B4491D14225770D0051902C/$FILE/B52F67AA26B559D54225770C003B0FEB.html
תאריך: 
22/04/10
Case ID: 
5216_9
Case type: 
בל
שופטים : חנה טרכטינגוט
חנה טרכטינגוט
עורכי דין : ארן ספורטה
ארן ספורטה

גילה הראל נ. יוסי אלון מנכ"ל א

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/256A4236DBF2FA614225770D00312C42/$FILE/9999E7E4DF791F8842257705003D708F.html
תאריך: 
22/04/10
Case ID: 
8673_8
Case type: 
דמ
שופטים : חנה טרכטינגוט
חנה טרכטינגוט
עורכי דין : בקשט-ליפשיץ מרים
בקשט-ליפשיץ מרים

גילה הראל נ. יוסי אלון מנכ"ל א

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/256A4236DBF2FA614225770D00312C42/$FILE/9999E7E4DF791F8842257705003D708F.html
תאריך: 
22/04/10
Case ID: 
8673_8
Case type: 
דמ
שופטים : חנה טרכטינגוט
חנה טרכטינגוט
עורכי דין : בקשט-ליפשיץ מרים
בקשט-ליפשיץ מרים

יהודה וויצמן נ. מוקד אמון שמיר

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/8BC72BCD0C09E2144225770C0040AA40/$FILE/DABE2BD05F5CA0E8422576E6003FC676.html
תאריך: 
21/04/10
Case ID: 
7630_9
Case type: 
עב
שופטים : חנה טרכטינגוט
חנה טרכטינגוט
עורכי דין : אריה בכור שלמה
אריה
בכור שלמה

חראצ'נקו אלכסנדר נ. בוני התיכו

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/38789C8887C5862B4225770C0051477E/$FILE/B84C95F899190444422576CC003436DC.html
תאריך: 
21/04/10
Case ID: 
9524_7
Case type: 
עב
שופטים : חנה טרכטינגוט
חנה טרכטינגוט
עורכי דין : גוטמן יוליה פטאל מורן רוזנמן אלכסנדר
גוטמן יוליה
פטאל מורן
רוזנמן אלכסנדר

אור אילנה נ. בטוח לאומי-סניף

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/86CDA2DFA9EE2B5D4225770C0040A9AA/$FILE/9707009C2F439300422576D4002B730E.html
תאריך: 
21/04/10
Case ID: 
6012_9
Case type: 
בל
שופטים : חנה טרכטינגוט
חנה טרכטינגוט
עורכי דין : דלית מילוא הודיה גודלמן
דלית מילוא
הודיה גודלמן

 

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/AFC4FB7A3441F59E4225770C00513FCB/$FILE/05C84B9D3E7E99AD422576960040C197.html
תאריך: 
21/04/10
Case ID: 
0_0
Case type: 
בשא
שופטים : חנה טרכטינגוט
חנה טרכטינגוט

מרדכי בלומנטל נ' המוסד לבטוח לאומי

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/9C48348A7B0185934225770C0040A571/$FILE/35EE72BEEFCCC3EC422576AE0045A682.html
תאריך: 
21/04/10
Case ID: 
5998_6
Case type: 
בל
שופטים : חנה טרכטינגוט
חנה טרכטינגוט
עורכי דין : בר-נור דוד חיים
בר-נור
דוד חיים

שלום ברוך נ' הסעות אלעד

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/EDDEA4A58011FE5C4225770C0040AAFF/$FILE/F5D48A625B09D8A2422576E700529016.html
תאריך: 
21/04/10
Case ID: 
4552_9
Case type: 
דמ
שופטים : חנה טרכטינגוט
חנה טרכטינגוט

פלג יעקב נ. רשת ביטחון

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/FA7942A130BAD55A4225770C0040A8DC/$FILE/5EBEC38419D15141422576CC00326D5F.html
תאריך: 
21/04/10
Case ID: 
4634_9
Case type: 
עב
שופטים : חנה טרכטינגוט
חנה טרכטינגוט
עורכי דין : אלקושי אבישי לירן אוחנה
אלקושי אבישי
לירן אוחנה
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system