בית הדין הארצי לעבודה

א.מ.מ חברת הובלות אשדוד בע"מ - שלמה נוף

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/8CB199CD0CFF4D8C422576EA0051A33D/$FILE/56920CEABF7FA120422576EA00433D1B.html
תאריך: 
18/03/10
Case ID: 
0_0
Case type: 
עע
שופטים : השופט יגאל פליטמן
השופט יגאל פליטמן

חלואני נ. מ.ג.ע.)יוגב( ב

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/05109CA8DE1B0D66422576EA00519BB2/$FILE/0BAFF09041ED3D44422576EA004275E9.html
תאריך: 
18/03/10
Case ID: 
219_8
Case type: 
עע
שופטים : השופט יגאל פליטמן
השופט יגאל פליטמן

עלי אבו ג'ועד נ. מועצה מקומית

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/4BA853F251C6497A422576EA0051A45E/$FILE/C34721F224152230422576EA0042D175.html
תאריך: 
18/03/10
Case ID: 
0_0
Case type: 
עע
שופטים : השופט יגאל פליטמן
השופט יגאל פליטמן

חלואני נ. מ.ג.ע.)יוגב( ב

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/05109CA8DE1B0D66422576EA00519BB2/$FILE/0BAFF09041ED3D44422576EA004275E9.html
תאריך: 
18/03/10
Case ID: 
219_8
Case type: 
עע
שופטים : השופט יגאל פליטמן
השופט יגאל פליטמן

- חזות נ. מדינת ישראל

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/D84B463E219BDEB0422576EA00519CE8/$FILE/11A1B120B7E329BD422576EA003585B9.html
תאריך: 
18/03/10
Case ID: 
0_0
Case type: 
עע
שופטים : השופט יגאל פליטמן
השופט יגאל פליטמן

- חזות נ. מדינת ישראל

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/D84B463E219BDEB0422576EA00519CE8/$FILE/11A1B120B7E329BD422576EA003585B9.html
תאריך: 
18/03/10
Case ID: 
0_0
Case type: 
עע
שופטים : השופט יגאל פליטמן
השופט יגאל פליטמן

(.. אלון-חג'ז נ. בנק ירושלים לפ 730--שא 15983/03

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/A5FB913B40052FFB422576EA0051A8CA/$FILE/D29E832085FDA4DF422576EA0035503A.html
תאריך: 
18/03/10
Case ID: 
0_0
Case type: 
עע
שופטים : השופט יגאל פליטמן
השופט יגאל פליטמן

(.. אלון-חג'ז נ. בנק ירושלים לפ 730--שא 15983/03

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/A5FB913B40052FFB422576EA0051A8CA/$FILE/D29E832085FDA4DF422576EA0035503A.html
תאריך: 
18/03/10
Case ID: 
0_0
Case type: 
עע
שופטים : השופט יגאל פליטמן
השופט יגאל פליטמן

תמר טורג`מן נ. רשות שדות התעופ

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/B7CCED533AA810E8422576E600514B4A/$FILE/0844CE3BB34E0463422576DC0034F9BD.html
תאריך: 
14/03/10
Case ID: 
186_9
Case type: 
עע
שופטים : השופט עמירם רבינוביץ
השופט עמירם רבינוביץ

בר מור נ' המל"ל

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/E16AE755B32477D0422576E600517BFE/$FILE/EF9962352D856F58422576E6002D6FF0.html
תאריך: 
14/03/10
Case ID: 
0_0
Case type: 
עבל
שופטים : השופט יגאל פליטמן
השופט יגאל פליטמן
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system