אלכס וייס

אלכס וייס

אלפסי נ' קצין התגמולים

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/817375CEDEF9F3744225768E00520193/$FILE/9C442B3F620AA0014225768E003AA1A2.html
תאריך: 
16/12/09
Case ID: 
3469_9
Case type: 
עא
שופטים : צבי זילברטל
צבי זילברטל
עורכי דין : אלכס וייס אסנת בן-אברהם
אלכס וייס
אסנת בן-אברהם

אלפסי נ' קצין התגמולים

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/817375CEDEF9F3744225768E00520193/$FILE/9C442B3F620AA0014225768E003AA1A2.html
תאריך: 
16/12/09
Case ID: 
3469_9
Case type: 
עא
שופטים : צבי זילברטל
צבי זילברטל
עורכי דין : אלכס וייס אסנת בן-אברהם
אלכס וייס
אסנת בן-אברהם
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system